UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predavanje: Održivi urbanizam i globalizacija – prof. Ashraf M. Salama (Ashraf M. Salama)

Pozivamo vas da prisustvujete gostujućem predavanju koje je deo programa međunarodne saradnje Erasmus+ CBHE Project: Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments – KLABS: ”Održivi urbanizam i globalizacija: arhitektonske i urbane transformacije gradova u razvoju na Bliskom Istoku” koje će održati prof. Ashraf M. Salama (Ashraf M. Salama, PhD, FRSA, FHEA, A-RIBA), profesor arhitekture i Dekan departmana za arhitekturu na Strathklajd Univerzitetu u Glazgovu, Velika Britanija. Predavanja će se održati u četvrtak, 30. novembra 2017. u 19.00 časova, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Dobrodošli!

Apstrakt predavanja:
Ovo predavanje razmatra globalizaciju, održivi urbanizam, i arhitektonske i urbane transformacije u izabranim gradovima u razvoju u zalivskoj oblasti. Analizira razvoj arhitektonske tradicije i urbanih kvaliteta ove oblasti obuhvatajući tri glavne teme – prva tema je ispitivanje načina na koji geo-kulturna politika može da podstakne savremeni razgovor o arhitekturi i urbanom okruženju. Druga tema istražuje razvojne procese identifikujući ključne istorijske događaje, uključujući i političke, ekonomske, obrazovne, infrastrukturne slučajeve koji imaju uticaja na urbanizam. Ovi događaji odgovaraju stvarnim pojavama i izrazima u delima arhitekture i urbanim projektima. Treća tema ispituje uticaj globalizacije na oblikovanje modernog urbanizma.

U okviru sve tri teme ističu se bitna pitanja ljudskog uticaja, i pojmovi novog, sadašnjeg, trenutnog postajanja. Predavanje se razvija u pravcu zaključnog argumenta, a to je potreba za okvirom istraživanja koji ima potencijal da obezbedi bolji uvid u razumevanje i rad u cilju održivog urbanizma u oblasti Zaliva i šire.

Prof. Ashraf M. Salama (Ashraf M. Salama, PhD, FRSA, FHEA, A-RIBA) je profesor arhitekture i Dekan departmana za arhitekturu na Strathklajd Univerzitetu u Glazgovu, Velika Britanija. Dobitnik je nagrade UIA – međunarodnog udruženja arhitekata: Jean Tschumi Prize za dostignuća u arhitektonskom obrazovanju i kritici 2017. godine (2017 UIA Jean Tschumi Prize for Excellence in Architectural Education and Criticism), koja je priznanje za njegova dostignuća u karijeri dugoj 30 godina, tokom koje je bio na čelu tri odseka za arhitekturu na tri kontinenta, od čega je dva  departmana i osnovao.

Autor je i urednik devet knjiga i više od 170 članaka i tekstova u međunarodnim časopisima o različitim savremenim i vrlo važnim pitanjima koja prelaze granice pomenutih disciplina, i obuhvataju teorije i metodologije studio dizajn nastave u arhitekturi i urbanom dizajnu, procene projektovanih okruženja sa stanovišta socio-kulture i potrošača, i arhitekture i urbanizma u gradovima u razvoju na globalnom jugu.

http://www.ashrafsalama.net
http://www.q-urbarch.org/

Strathclyde_Uni_logo

KLABS_logo

EU-flag_Co-funded-Project