UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Peta međunarodna akademska konferencija
Mesta i tehnologije 2018 / Places and Technologies 2018
U korak sa tehnologijama ka prilagođavanju gradova budućim izazovima
26-27. april 2018. godine
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

http://www.placesandtechnologies.eu/

Urban_Laboratory_logo

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet i Profesionalno udruženje „Urbana Laboratorija“ Vas pozivaju da učestvujete na 5. Međunarodnoj akademskoj konferenciji „Mesta i Tehnologije 2018“ koja se bavi temom „U korak sa tehnologijama ka prilagođavanju gradova budućim izazovima” – Places and Technologies 2018: Keeping up with technologies to adapt cities for future challenges. Konferencija će se održati na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, 26-27. aprila 2018. godine.

Konferencija proučava stvaranje i prezentaciju znanja u vezi tehnologija i okruženja, kao i etičko promatranje i moguće rizike, razvojna rešenja, stručni rad i odluke u odnosu na jedan od budućih razvojnih koncepata – grad prilagođen na buduće izazove.

„U korak sa tehnologijama ka prilagođavanju gradova budućim izazovima” je ideja-vodilja nove konferencije. Navedeni cilj ukazuje na neophodnost multidisciplinarnog pristupa problematici i utvrđivanju i uspostavljanju veza između pitanja tehnološkog razvoja, zaštite životne sredine i društvenih promena. S obzirom na navedeno, program konferencije i istraživanja odnose se na nekoliko akademskih disciplina: inženjerstvo i tehničko-tehnološke nauke, društveno-humanističke nauke.

Predaja apstrakata do 01. decembra 2017. godine 15. decembra 2017. godine.

Učesnici sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, kao suorganizatora, učestvuju pod povlašćenim kotizacijama.


Povezani tekstovi:
Konferencija: Mesta i tehnologije 2017 (Places and Technologies 2017)
Svečano otvaranje međunarodne konferencije: Mesta i tehnologije 2016 (Places and Technologies 2016)
Izveštaj sa konferencije: Places and Technologies 2015
Izveštaj sa konferencije: Places and Technologies 2014


2016_Places-and-Technologies_photo01

Treća međunarodna akademska konferencija Mesta i Tehnologije 2016/ Places and Technologies 2016, Beograd, april 2016.

Osnovni zadaci konferencije su formirani u nameri da se odgovori na:
• budućnost društva i naseljenih mesta,
• dizajn mesta prilagođenog budućim izazovima, dizajn sadržaja i infrastrukture u skladu sa potrebama stanovnika,
• planerske i dizajnerske strategije koje će pomoći našim gradovima da razviju neophodne kapacitete za izazove u budućnosti,
• razvoj ustanova i regula sa ciljem stvaranja sigurnog, održivog, efikasnog, slikovitog i za život prikladnog okruženja, i
• stvaranje povoljnih uslova za unapređenje inovacija i poslovanja kako bi se postigao dobar kvalitet života.


Uzimajući u obzir ciljeve i zadatke konferencije, mi želimo da istražujemo i razumemo kritički aspekt značaja i uloge tehnologija u dizajnu i da stvorimo prilagodljivi grad kroz sledeće domene:
• Urbanistički dizajn,
• Urbanističko planiranje,
• Industrijski i arhitektonski dizajn,
• Tehnologije u arhitekturi i građevinastvu,
• IKT,
• Kognitivne studije,
• Urbana sociologija,
• istorija i filozofija tehnologija i mesta,
• Studije inovacija,
• Studije geodezije i savremene kartografije,
• Studije prometa i saobraćaja,
• Studije sigurnosti.

2016_Places-and-Technologies_photo03

Predavači:
• Prof. Dr. Uta Pottgiesser, Univerzitet u Antverpenu, Fakultet za nauke dizajna, Belgija
• Prof. Dr. Aspa Gospodini, Departman za planiranje i regionalni razvoj, Univerzitet Tesalije, Grčka
• Prof. Dr. Lennon Choy, Univerzitet u Hongkongu, Fakultet za arhitekturu i ekonomiju i finansije nekretnina, Hongkong
Prof. Dipl. Ing. Matthias Rudolph, Akademija umetnosti i dizajna u Štutgartu, Građevinske tehnologije, Departman za Arhitekturu / Transsolarni klimatski inženjering, Nemačka
Dr Stamatios Zoras, Demokritov univerzitet u Trakiji, Građevinska škola, Ksanti, Grčka

Gostujući predavač:
Krunoslav Ivanišin, osnivač biroa Ivanišin-Kabaši Architects, Dubrovnik, Hrvatska

Sve informacije o konferenciji, temama, pozivu za učešće i registraciji, dostupne su na zvaničnoj stranici konferencije:  Places and Technologies 2018