UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Diploma Arhitektonskog fakulteta izjednačena sa državnom diplomom arhitekte u Francuskoj

dodela_diploma_2016_05

Odlukom Ministarstva kulture Republike Francuske od 17. oktobra 2017. godine, a na osnovu mišljenja Nacionalne komisije za priznavanje diploma, diploma inženjer arhitekture – master arhitekture koju izdaje Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, priznaje se kao ekvivalent francuske državne diplome arhitekte.

Diploma Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu omogućava njenom nosiocu obavljanje profesije arhitekte uz naknadu /platu/ u Francuskoj i pruža mu mogućnost da se upiše na obrazovni program za dobijanje „licence diplomiranog arhitekte na državnom nivou, koja mu omogućava samostalno projektovanje, to jest izradu projekata u svoje vlastito ime“.

Ova licenca koju izdaje država Francuska, omogućava svom nosiocu da se upiše u regionalni registar reda arhitekata Francuske, u cilju nezavisnog bavljenja profesijom arhitekte.


Povezan tekst:
Proces RIBA akreditacije


Upis na obrazovne programe koji vode do „državne licence diplomiranog arhitekte, koja omogućava samostalno projektovanje, to jest izradu projekata u svoje vlastito ime“ može se obaviti u Francuskoj visokoj nacionalnoj školi za arhitekturu (ENSA), u Visokoj školi za arhitekturu u Parizu (ESA) i na Nacionalnom institutu za primenjene nauke u Strazburu (INSA).

Samo diploma inženjera arhitekture – mastera arhitekture, izdata od strane Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, omogućava ostvarivanje zarade. Priznavanje diplome pod ovim uslovima važi 5 godina, počevši od školske 2016/17 godine. Ova odluka objavljena je u Službenom glasniku Republike Francuske, dana 21. oktobra 2017. godine.

Odluka o priznavanju diplome – ekvivalent francuske državne diplome arhitekte – FRA Odluka o priznavanju diplome – ekvivalent francuske državne diplome arhitekte – SRP