УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Доцент др Александар Виденовић и сарадник др Милош Аранђеловић са студентима на локацији Обедске баре, октобар 2017. | Фото © др Александар Виденовић

Аутор текста и свих фотографија: др Александар Виденовић

Група од 16 студената прве године Мастер академских студија Архитектура, (усмерење Архитектонско пројектовање, Студио: доцент др Александар Виденовић и сарадник др Милош Аранђеловић), посетили су крајем октобра 2017. године, чувени барско – мочварни комплекс, друго на свету заштићено природно добро: ОБЕДСКУ БАРУ, на потезу његовог лучног – потковичастог простирања у дужини од 14 км. између села Купиново и Обреж, у јужном Срему. Обилазак локалитета, организован је уз драгоцену стручну и техничку помоћ госп. Љубице Бошковић и госп. Петра Одобашића из Туристичке организације општине Пећинци у Купинову и Шума Војводине у Обрежу.

201718_Obedska_bara_01

Барско-мочварни комплекс – специјални резерват природе Обедска бара

201718_Obedska_bara_02

Главни улаз у специјални резерват природе у контактној зони Обрежа и Обедске баре

201718_Obedska_bara_03

Етно комплекс са новијим садржајима за посетиоце у Купинову

Обилазак локалитета, организован је као упознавање са конкретним могућим локацијама на терену, на предмету МАСА-А11011 СТУДИО М01А – Пројекат 2017/18, у складу са тематским оквирима студија: Визиторско – едукативни центар – Обедска бара, који апострофирају ареале и природу као контекст у пројектовању архитектонско – урбанистичких целина, а у оквирe тематске целине М01А се уклапа задатком осмишљавања и софистицираног уклапања вишенаменских, првенствено визиторско – ЕДУКАТИВНИХ садржаја на локалитетима, а у амбијентима које карактеришу доминирајућа натуралност и променљивост пејзажа.

201718_Obedska_bara_04

Стари град Купиник

201718_Obedska_bara_05

Етно комплекс 10 дворишта у Купинову

У првој контактној зони Природног добра Обедска бара и обода села Купиново (близу данашњег тока Саве), где би се у ужем смислу могли лоцирати новопројектовани садржаји – тема, студенти су се упознали са најстаријом православном црквом у целој Војводини – Црквом Св. Луке из 15. века, средњовековном тврђавом (старим градом) Купиник, из 14. века, и етно – комплексом, (групација 10 кућа, а посебно са старом кућом породице Путник – крај 18. века, вајат, амбар, хлебна пећ и бунар, све грађено пре 2 века). У новије доба, овом комплексу су придружени туристички садржаји: осматрачница, летњиковац, сувенирница и археолошка играоница. Овде је смештено седиште Туристичке организације општине Пећинци.

201718_Obedska_bara_06

Шумски комплекс Обедске баре

201718_Obedska_bara_07

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ГЛАВНОМ УЛАЗНОМ ПУНКТУ КОД ОБРЕЖА

У другој (узводној) додирној зони Природног добра Обедска бара и села Обреж, налази се главни улаз у читаво подручје Специјалног резервата природе, које је под надлештвом Шума Војводине. Овде су студенти могли да сагледају већ постојеће сукцесивно грађене садржаје (капију, објекте пријема, услуга, сувенирнице, осматрачницу, елементе спољног уређења приступа “воденим огледалима” и платформама Обедске баре).

Овде се у непосредном контакту са природним феноменима, простор може доживљавати и разгледањем и пловидбом катамараном, када то водостај дозвољава. Одмах уз улазни пункт, налази се стари девастирани хотел, предвиђен да се услед запуштености уклони. Као и у првој контактној зони обиласка Обедске баре, и овде се пружа могућност пласирања новопројектованих садржаја на различитим занимљивима микро локацијама.

201718_Obedska_bara_08

УПОЗНАВАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА УЗ СТРУЧНУ ПОМОЋ ВОДИЧА

201718_Obedska_bara_09

ПЛОВНИ КАНАЛИ КОД СЕЛА ОБРЕЖ

Простори попут оваквих, представљају само један од многобројних феномена природе и створених вредности Србије. Као високо рангирани аутохтони амбијенти и посећени простори, најчешће не поседују већ изграђене адекватне корисне садржаје који би пружали информационе, едукативне, визиторске, техничке и друге услуге посетиоцима и знатижељницима.

201718_Obedska_bara_10

ОСТАЦИ СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ТВРЂЕВЕ КУПИНИК

201718_Obedska_bara_11

НИЗАК ВОДОСТАЈ – КАТАМАРАН НЕ ПЛОВИ

Студенти у оквиру текућег семестра имају прилику и обавезу да на једној индивидуално одабраној локацији, од мноштва понуђених у оквиру виђеног, пројектују поливалентни центар – станицу или едукационо станиште, који би задовољавао рецепционе, боравишне, презентационе, анимационе, рекреационе и друге захтеве, у највећој мери поштујући затечене амбијенталне целине и природне и створене вредности.


Курикулум студијског програма и битност конкретног контекста и обиласка локалитета могу се погледати овде: МАСА-А11011 СТУДИО М01А – Пројекат 2017/18: Визиторско – едукативни центар – Обедска бара,

201718_Obedska_bara_12

ВИЗИТОРИ

201718_Obedska_bara_13

КЛУПА ЗА РЕЗЕРВИСАНЕ