УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

07/11/2017

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Реферат и Сажетак реферата Комисије за избор наставника за ужу уметничку област: Архитектонске конструкције, стављају на увид јавности.

Комисија предлаже да се Драган Марчетић, дипл.инж.арх, изабере у звање ванреног професора, на Департману за архитектонске технологије, за наведену област. Реферат и Сажетак реферата Комисије налази се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступани су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Изложба стручно-уметничких остварења Драгана Марчетића, дипл.инж.арх, биће отворена у четвртак, 09. новембра 2017. године, у 18.00 часова, у просторијама Архитектонског факултета, сала 200 (II спрат) и трајаће до 15. новембра 2017. године.

Реферат Комисијe за избор у звање ванредног професора на Департману за архитектонске технологије: Драган Марчетић, дипл.инж.арх. Сажетак Комисијe за избор у звање ванредног професора на Департману за архитектонске технологије: Драган Марчетић, дипл.инж.арх.
Позивница за изложбу стручно-уметничких остварења Драгана Марчетића