UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Studenti u poseti Muzeju savremene umetnosti u Beogradu

Muzej_savremene_umetnosti_logo_main

Studenti druge godine Master akademskih studija Arhitektura, usmerenja Arhitektonsko konstrukterstvo, su prvi posetili rekonstruisani Muzej savremene umetnosti u Beogradu, pre svečanog otvaranja muzeja. Poseta muzeju organizovana je u petak, 06. oktobra 2017. godine, u okviru predmeta MASA-AK23021 STUDIO M03AK – Projekat 2017/18, mentor dr Nenad Šekularac, van. profesor i asistent Neda Džombić, čiji je tematski okvir zadatka orijentisan ka kulturi i umetnosti kao mestu prepoznavanja odnosa u društvu.

Poseta_muzeju_Savremene_umetnosti_2017_02

Poseta_muzeju_Savremene_umetnosti_2017_03

Studenti u razgovoru sa projektantom rekonstrukcije Muzeja savremene umetnosti – Dejanom Todorovićem, dipl.ing.arh.

Kako će studenti u okviru predmeta projektovati objekte izložbenog karaktera, na ovaj način prezentovan im je rekonstruisani prostor muzeja. Studente je ugostio projektant rekonstrukcije Muzeja savremene umetnosti – Dejan Todorović, dipl.ing.arh.

U obilasku studenti su upoznati prostorom muzeja, primenjenim konstruktivnim rešenjem, novim tehnološkim rešenjima primenjenim u muzeju, projektantakim problemima koji su se javljali tokom rekonstrukcije kao i njihovim rešenjima.

Prema najavama, svečano otvaranje muzeja zakazano je za 20. oktobar 2017. godine.


Muzej savremene umetnosti u Beogradu je osnovan 1965. godine i od tada svoju izlagačku politiku zasniva na predstavljanju najznačajnijih umetnika, razdoblja, pokreta i tendencija jugoslovenske, srpske i inostrane umetnosti 20. i 21. veka. Takođe, MSUB je na evropskoj i svetskoj mapi moderne i savremene umetnosti stekao zavidnu reputaciju koja je otvorila mogućnost intenzivne međunarodne saradnje sa relevantnim institucijama, kustosima i kritičarima. Raznovrsnošću svojih programa, istraživačkim i pedagoškim radom, intenzivnom međunarodnom saradnjom i otvorenošću za različite oblike kulturnih aktivnosti i saradnje, MSUB danas predstavlja važan činilac umetničkog i kulturnog života Beograda i Srbije.

Zgradu Muzeja savremene umetnosti projektovali su arhitekte Ivan Antić i Ivanka Raspopović, pobednici na konkursu iz 1960. godine. Građena je između 1960 i 1965. godine, a kako od 1987. poseduje status spomenika kulture rekonstrukcija se vrši pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika. U tom smislu, radovi ne podrazumevaju nikakve izmene na gabaritu objekta ili njegovom originalnom konceptu, već samo rekonstrukciju sa primenom najsavremenijih muzeoloških standarda. To podrazumeva manja prilagođavanja na unutrašnjosti, funkcionalnu reorganizaciju, nove sadržaje za posetioce i modernizovan izložbeni prostor.

Opširnije o procesu rekonstrukcije možete pogledati ovde…
Beobuild: Rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti