УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

201718_reklama-MAS_drugi_rok

Прелиминарне ранг листе

Обавештавају се кандидати који су полагали пријемни испит за упис у другом уписном року на прву годину Мастер академских студија 2017/18 да су након прегледања испитних тестова формиране прелиминарне ранг листе на Пријемном испиту 2017. године. Прелиминарне ранг листе можете прузети овде:

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА – МАС АРХИТЕКТУРА 2017/18 ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА – МАС ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ 2017/18

Спискови пријављених кандидата

Спискове пријављених кандидата за упис у другом уписном року на прву годину Мастер академских студија 2017/18 можете преузети овде:

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА – МАС АРХИТЕКТУРА 2017/18 СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА – МАС ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ 2017/18

Општи услови:

Обавештавамо заинтересоване кандидате да Архитектонски факултет у Београду у другом уписном року уписује у прву годину Мастер академских студија 2017/18:

На студијски програм Архитектура, на све модуле, укупно 22 студената који плаћају школарину, и то:

  • На модул Архитектура се уписује укупно 12 студената који плаћају школарину;
  • На модул Урбанизам се уписује укупно 4 студената који плаћају школарину;
  • На модул Архитектонске технологије се уписује укупно 2 студента који плаћају школарину;
  • На модул Архитектонско конструктерство се уписује укупно 4 студената који плаћају школарину.

На студијски програм Интегрални урбанизам укупно 15 студента, и то 4 студента који се финансирају из буџета и 11 студената који плаћају школарину.

На студијски програм Унутрашња архитектура укупно 10 студената који плаћају школарину.

Страни држављанин може се уписати под истим условима као и држављанин Републике Србије, у оквиру квоте предвиђене за упис и плаћа школарину.

Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин. Уплатом накнаде кандидати стичу право конкурисања на један, или више студијских програма.

Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара.

Годишња школарина за студенте стране држављане износи 3.000 евра.

Право на рангирање ради уписа на студијске програме, којима је за упис предвиђено полагање пријемног испита, стичу кандидати који су полагали одговарајући пријемни испит.

Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат који је стекао право уписа на више коначних ранг листа или на свим, има право да бира на који ће се студијски програм или модул уписати и то у статусу према рангу на одговарајућој коначној ранг листи. Кандидат ће избор модула или студијског програма извршити приликом уписа на студијске програме. Кандидат може уписати више студијских програма, али само на једном може бити у статусу студента финансираног из буџета.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

Термински план

Пријављивање кандидата обавиће се у: ЧЕТВРТАК 05. ОКТОБРА 2017. године од 10 до 15 сати у соби 205.

Истицање листе пријављених кандидата, са личним подацима и подацима о успеху на претходно завршеним студијама, на огласној табли и вебсајту Факултета: ЧЕТВРТАК, 05. ОКТОБАР 2017. године у 20 сати.

Подношење примедби Комисији за спровођење уписа на евентуално погрешно унете личне и податке о успеху на претходно завршеним студијама (техничке грешке): ПЕТАК, 06. ОКТОБАР 2017. од 11-12 сати у Архитектонско рачунарском центру.

Истицање распореда кандидата по салама на огласној табли Факултета: СУБОТА, 07. ОКТОБАР 2017. године у 9 сати.

ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

  • СУБОТА, 07. ОКТОБАР 2017, У 10 САТИ НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – АРХИТЕКТУРА
  • СУБОТА, 07. ОКТОБАР 2017, У 12 САТИ НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА

Кандидати су дужни да дођу на Архитектонски факултет најкасније сат времена пре почетка пријемног испита.

Истицање прелиминарне ранг листе: НЕДЕЉА, 08. ОКТОБАР 2017. у 20 сати.

Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, може се извршити искључиво лично, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе: ПОНЕДЕЉАК, 09. ОКТОБАР 2017. од 09 до 15 сати и УТОРАК, 10. ОКТОБАР 2017. од 09 до 12 сати у соби 215а.

Објављивање решења Комисије на поднету жалбу: УТОРАК, 10. ОКТОБАР 2017. до 20 сати.

Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, може се извршити искључиво лично, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби кандидата, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе: СРЕДА, 11. ОКТОБАР 2017. од 09 до 20 сати у соби 215а.

Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу: ЧЕТВРТАК, 12. ОКТОБАР 2017. до 12 сати.

Објављивање коначне ранг листе на огласној табли и на сајту Факултета: ЧЕТВРТАК, 12. ОКТОБАР 2017. до 15 сати.

Детаљне информације:

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Мастер академских студија 2017/18. у другом уписном року објављене су у МАС ИНФОРМАТОРУ 2017 – ДРУГИ УПИСНИ РОК:

ИНФОРМАТОР: Мастер аскадемске студије 2017/18. – ДРУГИ УПИСНИ РОК

201718_MAS_DRUGI_ROK_thumb