UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

28/09/2017

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu umetničku oblast: Likovne umetnosti, stavljaju na uvid javnosti.

Komisija predlaže da se dr Ivan Šuletić, diplomirani slikar likovnih umetnosti, izabere u zvanje docenta, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Izložba umetničkih ostvarenja dr Ivana Šuletića biće otvorena u utorak, 03. oktobra 2017. godine, u 12.00 časova, u prostorijama Arhitektonskog fakulteta, sala 200 (II sprat) i trajaće do 09. oktobra 2017. godine.

Referat Komisije za izbor u zvanje docenta na Departmanu za arhitekturu: dr Ivan Šuletić, dipl.slik.lik.um. Sažetak Komisije za izbor u zvanje docenta na Departmanu za arhitekturu: dr Ivan Šuletić, dipl.slik.lik.um.