UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

201718_reklama-MAS_800x600

OBAVEŠTENJE (23.09.2017)
201718_Upis studenata I godina MAS – svi studijski programi – PRESEK DRUGI DAN

U subotu 23.09.2017. godine, prozvani su svi kandidati koji su bili rangirani na sve tri konačne rang liste, te neće biti nikakvog prozivanja u ponedeljak 25.09.2017. Preostala mesta na sva tri studijska programa će biti ponuđena u drugom upisnom roku. Tačan datum i propozicije za drugi upisni rok će biti blagovremeno objavljeni na sajtu fakulteta.

Komisija za sprovođenje upisa
Predsednik
Doc. Miloš Nenadović

Petak, 22. septembar 2017. godine – UPIS BUDŽETSKIH STUDENATA, na sva tri studijska programa MAS – Arhitektura, Integralni urbanizam i Unutrašnja arhitektura

Prozivanje kandidata, amfiteatar Arhitektonskog fakulteta u 9.00 sati, Upis posle prozivke u sali 217 (studentska služba)

V A Ž N O !!!!

 • Prozivka se vrši redom:
  – MAS Arhitektura
  – MAS Integralni urbanizam i
  – MAS Unutrašnja arhitektura
 • Mole se SVI kandidati koji su se prijavili za određeni studijski program, koji su rangirani u okviru kvote za budžetske studente na sva tri studijska programa (MAS Arhitektura – prvih 118 mesta na konačnoj rang listi, MAS Integralni urbanizam – prvih 21 mesta na konačnoj rang listi i MAS Unutrašnja arhitektura – prvih 21 mesta na konačnoj rang listi), da se u naznačenom terminu pojave u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, kako bi bili u prilici da se upišu na željeni modul, kada budu prozvani.
 • Ukoliko kandidat nije prisutan kada ga prozovu, NASTAVLJA SE SA PROZIVANJEM SLEDEĆEG KANDIDATA po redosledu na rang listi do odobrene kvote za budžetske studente na sva tri studijska programa.
 • Ako kandidat zakasni i dođe na prozivku nakon što je prozvan, ODMAH mora da se javi komisiji u amfiteatru i MOĆI ĆE DA UPIŠE SAMO MODUL NA KOME JE PREOSTALO MESTA ZA UPIS.
 • Ako kandidat želi da se upiše na dva studijska programa, drugi upisuje u statusu samofinansirajućeg studenta i OBAVEZAN JE da se javi Komisiji za sprovođenje upisa u subotu 23.09.2017. godine pre početka prozivke u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta.

MAS – Arhitektura

U 9.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, vrši se prozivanje po redosledu na Rang listi MAS – Arhitektura, za kandidate koji su stekli pravo na upis na master akademske studije – Arhitektura, do odobrene kvote od 118 budžetskih mesta na sva četiri modula i to: 75 mesta na modulu Arhitektura, 11 mesta na modulu Urbanizam, 21 mesto na modulu Arhitektonske tehnologije i 11 mesta na modulu Arhitektonsko konstrukterstvo.

 • Kandidat, prilikom prozivke, bira na koji modul se upisuje tako što dobija karticu sa oznakom modula na koji se upisuje i sa kojom odlazi u salu 217 sa svom potrebnom dokumentacijom za upis.
 • Kandidat može izabrati bilo koji modul na kome je u trenutku prozivke ostalo slobodnih mesta.
 • Kandidat koji je prozvan može dobrovoljno izabrati i da se umesto u statusu budžetskog studenta, upiše u statusu samofinansirajućeg studenta, ukoliko su sva budžetska mesta na željenom modulu popunjena. U tom slučaju, prilikom prozivke, kandidat potpisuje izjavu o odustajanju od budžetskog statusa i na dalje se tretira kao samofinansirajući student pa se kao takav MORA POJAVITI U SUBOTU na prozivci za samofinansirajuće studente.

MAS – Integralni urbanizam

Nakon završene prozivke za MAS Arhitektura, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, vrši se prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis na master akademske studije – Integralni urbanizam, do odobrene kvote od 21 budžetskog mesta.

MAS – Unutrašnja arhitektura

Nakon završene prozivke za MAS Integralni urbanizam, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, vrši se prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis na master akademske studije – Unutrašnja arhitektura, do odobrene kvote od 21 budžetskog mesta.


Subota, 23. septembar 2017. godine – upis do popune kvote za budžet (ukoliko je posle prvog dana ostalo slobodnih mesta) i kvote za samofinansirajuće studente, na sva tri studijska programa MAS – Arhitektura, Integralni urbanizam i Unutrašnja arhitektura.

Prozivanje kandidata za popunu kvote za budžet, amfiteatar Arhitektonskog fakulteta u 9.00 sati, Prozivanje kandidata za popunu kvote za samofinansirajuće studente, amfiteatar Arhitektonskog fakulteta, nakon završene prozivke za popunu budžetskih mesta, Upis posle prozivke u sali 217.

V A Ž N O !!!!

 • Prozivka se vrši redom:
  – MAS Arhitektura
  – MAS Integralni urbanizam i
  – MAS Unutrašnja arhitektura
 • Mole se SVI kandidati koji su se prijavili za određeni studijski program, BEZ OBZIRA na postignuti rang, da se u naznačenom terminu pojave u amfiteatru AF, kako bi bili u prilici da se upišu na željeni modul, u slučaju da budu prozvani.
 • U 9.00 sati počinje prozivanje kandidata za MAS Arhitektura do popune kvote za budžetske studente (118 mesta), počevši od najbolje rangiranog neupisanog kandidata sa konačne rang liste MAS Arhitektura, ukoliko je posle prvog dana ostalo praznih mesta.
 • Nakon popune budžetskih mesta na MAS Arhitektura, počinje prozivanje kandidata za MAS Integralni urbanizam do popune kvote za budžetske studente (21 mesto), počevši od najbolje rangiranog ne upisanog kandidata sa konačne rang liste MAS Integralni urbanizam, ukoliko je posle prvog dana ostalo praznih mesta.
 • Nakon popune budžetskih mesta na MAS Integralni urbanizam, počinje prozivanje kandidata za MAS Unutrašnja arhitektura do popune kvote za budžetske studente (21 mesto), počevši od najbolje rangiranog ne upisanog kandidata sa konačne rang liste MAS Unutrašnja arhitektura, ukoliko je posle prvog dana ostalo praznih mesta.
 • Procedura prozivke i upisa za budžetska mesta je ista kao prvog dana upisa.
 • Ukoliko kandidat nije prisutan kada ga prozovu, NASTAVLJA SE SA PROZIVANJEM SLEDEĆEG KANDIDATA po redosledu na rang listi.
 • Ako kandidat zakasni i dođe na prozivku nakon što je prozvan, ODMAH mora da se javi komisiji u amfiteatru i MOĆI ĆE DA UPIŠE SAMO MODUL NA KOME JE PREOSTALO MESTA ZA UPIS.
 • Nakon završene procedure za popunu kvote za budžetska mesta, vršiće se prozivka za popunu samofinansirajućih mesta za sva tri studijska programa i to redom za MAS Arhitektura, MAS Integralni urbanizam i MAS Unutrašnja arhitektura.
 • Prozivka za MAS – Arhitektura samofinansiranje, vrši se prozivanjem po redosledu sa konačne Rang liste MAS – Arhitektura počevši od najbolje rangiranog neupisanog kandidata, do popune 58 samofinansirajućih mesta na sva četiri modula i to: 37 mesta na modulu Arhitektura, 5 mesta na modulu Urbanizam, 11 mesta na modulu Arhitektonske tehnologije i 5 mesta na modulu Arhitektonsko konstrukterstvo.
 • Kandidat, prilikom prozivke, bira na koji modul se upisuje tako što dobija karticu sa oznakom modula na koji se upisuje i sa kojom odlazi u salu 217 sa svom potrebnom dokumentacijom za upis.
 • Kandidat može izabrati bilo koji modul na kome je u trenutku prozivke ostalo slobodnih mesta.
 • Prozivka za MAS – Integralni urbanizam samofinansiranje, vrši se prozivanjem po redosledu sa konačne Rang liste MAS – Integralni urbanizam počevši od najbolje rangiranog neupisanog kandidata, do popune 11 samofinansirajućih mesta.
 • Prozivka za MAS – Unutrašnja arhitektura samofinansiranje, vrši se prozivanjem po redosledu sa konačne Rang liste MAS – Unutrašnja arhitektura počevši od najbolje rangiranog neupisanog kandidata, do popune 11 samofinansirajućih mesta.
 • Ako kandidat zakasni i dođe na prozivku nakon što je prozvan, ODMAH mora da se javi komisiji u amfiteatru i MOĆI ĆE DA UPIŠE SAMO MODUL NA KOME JE PREOSTALO MESTA ZA UPIS.

Ukoliko se u subotu 23.09.2017. godine, ne popune sva raspoloživa mesta na svim studijskim programima, u ponedeljak 25.09.2017. godine u 10.00 sati ispred sobe 205 Arhitektonskog fakulteta, vršiće se prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi, do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.

Ukoliko se ni tada ne popune sva raspoloživa mesta, biće blagovremeno raspisan drugi krug prijema za sve studijske programe na kojima je ostalo nepopunjenih mesta.