UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

DIJAGRAM
Izložba radova studenata I godine
Galerija GrAF, Arhitektonski fakultet, III sprat
Izložba je otvorena do kraja septembra 2017. godine

Pozivamo Vas na izložbu selektovanih radova studenata prve godine Osnovnih i Integrisanih akademskih studija – Dijagram. Ovom izložbom je predstavljen deo ispitnog zadatka rađenog na predmetu Arhitektonska grafika, čiji je cilj bio da se kroz inventivan i redukovan grafički izraz, u formi dijagrama, prikažu određene semestralne aktivnosti nastale u procesu realizacije predmetnih zadataka. Izložbena postavka nalazi se u Galeriji GrAF na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (III sprat) i trajaće do kraja septembra 2017. godine.

Organizacija:
Kabinet za vizuelne komunikacije 341

Učesnici u nastavi:
mr Dušan M. Stanisavljević, van. prof; dr Vladimir Parežanin, saradnik; Vladimir Kovač, saradnik; Danira Sovilj, asistent; Dušan Popović, asistent; Nemanja Antonijević, praktikant; Tijana Filipović, fotograf


Povezani tekstovi:
Izložba: Preko crte – Galerija Graf
Izložba: Ko to tamo puši? – Galerija Graf
Izložba: Trte – Mrte, Geneza kreativnog promišljanja
Kurs 2.5. – Arhitektonska grafika: Izložba studentskih radova 2013/14
Izložba studentskih radova: STUDIJA PROSTORNIH ODNOSA
Izložba studentskih radova: Kurs 2.3. – Vizuelna istraživanja 2013/14