УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Приступно предавање 04.09.2017: Критички осврт на сцену савремене визуелне уметности у Србији „Супервизуелна“ од 2013. године

Приступно предавање

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који сe бира у звање доцента за ужу уметничку област: Ликовне уметности, на Департману за архитектуру, у оквиру расписаног конкурса од 21. јуна 2017. године.

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за оцену приступног предавања, за избор наставника у звање доцента, за ужу уметничку област: Ликовне уметности, на Департману за архитектуру, у саставу:

 • мр Бранко Павић, председник
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • мр Драган Јеленковић, члан
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета и
 • др Миливој Павловић, члан
  доцент Универзитета уметности у Београду – Факултета ликовних уметности,

заказује извођење приступног предавања, са темом:

Критички осврт на сцену савремене визуелне уметности у Србији
„Супервизуелна“ од 2013. године

Приступно предавање одржаће кандидат др Иван Шулетић, дипл. сликар, дана 04. септембра 2017. године, у просторијама Факултета, сала 301 (трећи спрат), са почетком у 12.00 часова, у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута).

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду.

У Београду, 23. августа 2017. године

Председник Комисије
мр Бранко Павић
редовни професор Архитектонског факултета у Београду