УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

врши исправку Обавештења о одржавању јавног приступног предавања кандидата који су бирају у звање доцента за ужу научну област: Урбанизам на Департману за урбанизам, у оквиру расписаног конкурса од 21. јуна 2017. године.

Обавештење о одржаном приступном предавању за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област: Урбанизам, на Департману за урбанизам, у оквиру расписаног конкурса од 21. јуна 2017. године у недељним новинама Националне службе за запошљавање “Послови“, мења се у делу којим се утврђује број и редослед кандидата који се позивају да одрже приступно предавање, тако да гласи:

„1. кандидат др Милена Вукмировић, у 10,00 часова,
2. кандидат др Татјана Мрђеновић, у 11,00 часова,
3. кандидат др Иван Симић, у 12,00 часова и
4. кандидат др Данило Фурунџић, у 13,00 часова.„

У осталом делу Обавештење се не мења.

У Београду, 26. јул 2017. године

Председник Комисије
проф. др Владан Ђокић, с.р.

Исправка Обавештења о одржавању јавног приступног предавања: Утицај инфраструктуре на обликовање и формирање насеља

Приступно предавање

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који се бирају у звање доцента за ужу научну област: Урбанизам на Департману за урбанизам, у оквиру расписаног конкурса од 21. јуна 2017. године.

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за припрему Реферата за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област: Урбанизам, на Департману за урбанизам, у саставу:

 • др Владан Ђокић, председник
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • мр Рајко Корица, члан
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета и
 • др Бранислав Ивковић, члан
  редовни професор Универзитета у Београду – Грађевинског факултета

заказује извођење приступног предавања, са темом:

Утицај инфраструктуре на обликовање и формирање насеља.

Приступно предавање одржаће се дана 28. јула 2017. године, у сали 200, са почетком у 10.00 часова. Кандидати ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута) и то по следећем распореду:

 1. кандидат др Милена Вукмировић,
 2. кандидат др Татјана Мрђеновић,
 3. кандидат др Данило Фурунџић,
 4. кандидат др Иван Симић и
 5. кандидат др Сања Симеунчевић Радуловић.

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду.

У Београду, 20. јула 2017. године

Председник Комисије
др Владан Ђокић, дипл.инж.арх.
редовни професор Архитектонског факултета у Београду