UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava da će Dragana Ćirić, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

“Zapisi arhitektonskog dizajn procesa: disciplinarne granice i transferi”

u četvrtak 13.07.2017. godine u 10.00 sati u sali 254 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.