УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Prijemni_AF_2017_01_thumb

Обавештење кандидатима

Приликом спровођeња процедуре жалби Комисији за спровођење уписа Архитектонског факултета, на основу жалби три кандидата, откривена је грешка у рангирању кандидата од редног броја пријаве 359 до редног броја пријаве 367.

Након кориговања грешке, кандидати су рангирани према свом успеху на пријемном испиту што је довело до одређених померања на прелиминарној ранг листи. Та померања можете погледати на коригованој Прелиминарној ранг листи у прилогу овог обавештења.

Кориговане прелиминарне ранг листе можете прузети овде:

КОРИГОВАНА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ОАСА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРА 2017/18 КОРИГОВАНА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ИАСА – ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРА 2017/18 КОРИГОВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 2017.

Разматрајући основаност поднетих жалби кандидата на Прелиминарну ранг листу за упис у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија, у школској 2017/2018. години, Комисија за спровођење уписа Факултета је на основу Извештаја подкомисије за припрему теста од 03.07.2017. године, извршила детаљну анализу жалби као и целокупног поступка спровођења конкурса за упис у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија, у школској 2017/2018. години и утврдила следеће:

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2017: Решење Комисије за спровођење уписа

Hashtag: #PrijemniispitAF2017