UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Pristupno predavanje 23.06.2017 (odloženo na 26.06.2017): METALNE KONSTRUKCIJE – savremena i nekonvencionalna primena od razrade koncepta do detalja

OBAVEŠTENJE (16.06.2017):
U ime Komisije za pripremu Referata za izbor nastavnika u zvanjer docenta obaveštavam zainteresovane da se javno pristupno predavanje koje će održati kandidati dr Saša Đorđević i dr Jefto Terzović u okviru konkursa raspisanog 19. aprila 2017. godine za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Arhitektonsko konstrukterstvo, zakazano za 23. jun 2017. godine, odlaže zbog sprečenosti člana Komisije da prisustvuje i biće održano u ponedeljak, 26. juna 2017. godine, na Arhitektonskom fakultetu, u sali 200, po sledećem rasporedu:

– kandidat dr Saša Đorđević u 14.15 časova,
– kandidat dr Jefto Terzović u 15.15 časova.

Predsednik Komisije
dr Miodrag Nestorović, dipl.inž.arh.
redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu

Obaveštenje o pristupnom predavanju: METALNE KONSTRUKCIJE – savremena i nekonvencionalna primena od razrade koncepta do detalja

Pristupno predavanje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji se bira u zvanje docenta za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo na Departmanu za arhitektonske tehnologije, u okviru raspisanog konkursa od 19. aprila 2017. godine.

Na osnovu člana 42. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za pripremu Referata za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo na Departmanu za arhitektonske tehnologije, u sastavu:

 • dr Miodrag Nestorović, predsednik
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
 • dr Nenad Šekularac, član
  vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
 • dr Rastislav Mandić, spoljni član
  redovni profesor profesor Univerziteta u Beogradu – Građevinskog fakulteta i
 • dr Taško Maneski, spoljni član
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Mašinskog fakulteta

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

METALNE KONSTRUKCIJE: savremena i nekonvencionalna primena od razrade koncepta do detalja.

Pristupno predavanje će se održati na Arhitektonskom fakultetu, u petak 23. juna 2017. godine, u sali 200, sa početkom u 14.15 časova. Kandidati će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta) i to po sledećem redosledu:

– kandidat dr Saša Đorđević u 14.15 časova,
– kandidat dr Jefto Terzović u 15.15 časova.

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

U Beogradu, 14. juna 2017. godine

Predsednik Komisije
dr Miodrag Nestorović, dipl. inž. arh.
redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu