УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Приступно предавање 23.06.2017 (одложено на 26.06.2017): МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ – савремена и неконвенционална примена од разраде концепта до детаља

ОБАВЕШТЕЊЕ (16.06.2017):
У име Комисије за припрему Реферата за избор наставника у звањер доцента обавештавам заинтересоване да се јавно приступно предавање које ће одржати кандидати др Саша Ђорђевић и др Јефто Терзовић у оквиру конкурса расписаног 19. априла 2017. године за избор једног доцента за ужу научну област Архитектонско конструктерство, заказано за 23. јун 2017. године, одлаже због спречености члана Комисије да присуствује и биће одржано у понедељак, 26. јуна 2017. године, на Архитектонском факултету, у сали 200, по следећем распореду:

– кандидат др Саша Ђорђевић у 14.15 часова,
– кандидат др Јефто Терзовић у 15.15 часова.

Председник Комисије
др Миодраг Несторовић, дипл.инж.арх.
редовни професор Архитектонског факултета у Београду

Обавештење о приступном предавању: МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ – савремена и неконвенционална примена од разраде концепта до детаља

Приступно предавање

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који се бира у звање доцента за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско конструктерство на Департману за архитектонске технологије, у оквиру расписаног конкурса од 19. априла 2017. године.

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за припрему Реферата за избор наставника у звање доцента, за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско конструктерство на Департману за архитектонске технологије, у саставу:

 • др Миодраг Несторовић, председник
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • др Ненад Шекуларац, члан
  ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • др Растислав Мандић, спољни члан
  редовни професор професор Универзитета у Београду – Грађевинског факултета и
 • др Ташко Манески, спољни члан
  редовни професор Универзитета у Београду – Машинског факултета

заказује извођење приступног предавања, са темом:

МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ: савремена и неконвенционална примена од разраде концепта до детаља.

Приступно предавање ће се одржати на Архитектонском факултету, у петак 23. јуна 2017. године, у сали 200, са почетком у 14.15 часова. Кандидати ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута) и то по следећем редоследу:

– кандидат др Саша Ђорђевић у 14.15 часова,
– кандидат др Јефто Терзовић у 15.15 часова.

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду.

У Београду, 14. јуна 2017. године

Председник Комисије
др Миодраг Несторовић, дипл. инж. арх.
редовни професор Архитектонског факултета у Београду