УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2017_On-Architecture_logo

05. међународни догађај “О АРХИТЕКТУРИ”
ОТВОРЕНИ ПОЗИВ за учешће на конференцији

15. септембар 2017 #KEYNOTE TALKS – ИСКУСТВА ХОЛАНДИЈЕ
15–17. септембар 2017 #РАДИОНИЦА
07–08. децембар 2017 #КОНФЕРЕНЦИЈА
06–16. децембар 2017 #ИЗЛОЖБА

Српска академија наука и уметности – САНУ, Кнез Михаилова 35/I, Београд
Галерија науке и технике, САНУ, Ђуре Јакшића 2, Београд
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Сложеност и вишезначност архитектуре је тема пете међународне конференције и изложбе “О архитектури”. Савремени приступ између дисциплина је у основи дефинисања тематских блокова, у оквиру којих ће бити обухваћени суштински приступи теми архитектуре, чију окосницу увек чини уметност, али и иновативни пројекти које намећу нове теме и изазови, као глобализација, или иновације грађевинских материјала дизајна и технологије, које доприносе новој естетици и другачије схваћеном функционализму:

1. Комплексност Архитектуре
• Феноменологија архитектуре
• Архитектура и уметност
• Технологија и архитектура
• Скала дизајна од микро до макро

2. Обновити градове обновом архитектуре
• Извори архитектуре
• Изазови – инспирација архитектуре – у наслеђу и историји; у новомедијским технологијама
• Преобликовање архитектуре и града
• Истраживања за будуће градове

3. Суочавање са будућношћу – Архитектура и утопија (утопијске визије)
• Изазови у архитектури (бренд у архитектури: нове иконе града, архитектура и дизајн: размишљања о архитектури кроз цртеже, уметност наспрам архитектуре или уметност & архитектура)
• Облик у архитектури (фасада зграде – површинска обрада, облик, ентеријер)
• Између утопије и стварности (иновативним дизајном и новим формама, иновативне технологије и нови језик архитектуре).
• Улога нових технологија/ нанотехнологије, роботика (нова архитектура, одрживост и одржива архитектура, еластични развој, паметан (smart) развој, паметне куће, 3Д штампане куће)

4. Дигитално доба: иновације у архитектури, уметности, науци и технологији
• Нови медији у уметности и архитектури
• Уметност и архитектура наспрам дигиталне културе
• Жива (living) архитектура
• Креативни простор: архитектура, ентеријер, зелени простор, грађени/ улични простор
• Виртуални и аугментед простор у уметности и архитектури
• 3Д мапирање
• Глобализација и нови медији
• Шта је ново у новим медијима?
• Филозофија и теорија нових медија

Регистрација:
Регистрација за конференцију до 05. септембра 2017. године износи 120 евра (30 евра за студенте) у динарској вредности односно после 05. септембра износи 180 евра (50 евра за студенте) у динарској вредности. Регистрација током конфереције није предвиђена.

Важни датуми:
30. јун 2017. – Рок за предају апстракта (250-300 речи)
15. август 2017. – Рок за регистрацију учешћа у радионици
05. септембар 2017. – Рок за регистрацију за KeynoteTalks
15. септембар 2017. – Рок за пријаву рада за изложбу

Апстракте за учешће на конференцији слати на info@strand.rs до 30. јуна 2017. године.

Више о теми, уводним излагањима и регистрацији погледати на http://strand.rs/2017/architecture/

Међународну научну конференцију “О АРХИТЕКТУРИ” организује СТРАНД – Асоцијација за развој одрживе урбане заједнице www.strand.rs.

Званични језик конференције је енглески.

ОТВОРЕНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ