UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2017_Designing-Housing--and-City-Transformations

Međunarodna radionica
“Designing Housing and City Transformations – Novi Beograd”
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

01 – 05. jun 2017. godine

Učesnici:
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Urban-Think Tank Chair of Architecture and Urban Design, Prof. Alfredo Brillembourg & Prof. Hubert Klumpner, ETH Zurich

U periodu 01–05. juna 2017. godine na Arhitektonskom fakultetu će se održati radionica u okviru projekta Smart and Creative Cities for Knowledge-Based Societies kao rezultat saradnje Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i ETH iz Ciriha, kao deo SNSF (Swiss National Science Foundation) SCOPES programa.

Cilj radionice je isticanje mogućnosti za aktiviranje i adaptaciju potencijala modernističkog nasleđa, stambenih i otvorenih prostora Novog Beograda, i predstavljanje inicijativa koje su usmerene ka podsticanju ekonomskog, ekološkog i socijalnog aspekta urbanog razvoja. Radionica će za istim stolom okupiti predstavnike akademske zajednice, javnog sektora, eksperte iz prakse i studente različitih nivoa studija u cilju pokretanja multidisciplinarnog, međusektorskog i divergentnog razmišljanja u bottom – uptop – down pristupima urbanom razvoju.

Urbani razvoj danas zahteva mnogo fleksibilnije pristupe u rešavanju aktuelnih urbanih problema i iz tog razloga se uspostavljanje inovativnih pristupa koji uključuju tehnologiju, nameće kao neizbežno i neophodno. U razvijanju takvih pristupa, analiza i testiranje potencijala za integralni urbani razvoj moraju biti zasnovani na razmatranju uključivanja u proces upravljanja i planiranja. Uzimajući u obzir to da se koncept pametnog, kao i održivog i odgovornog grada sve više koristi u profesionalnom narativu, radionica će kritički pristupiti ovim konceptima i predložiti transformaciju različitih prostornih obrazaca urbanog prostora Novog Beograda.


Povezani tekstovi:
Gostujuća predavanja: Prof. Alfredo Brillembourg “Urban-Think Tank: Housing the City” i Haris Piplaš “Reactivating Sarajevo’s (Dis)continuous urbanism”
Simpozijum: Forum pristupačnog stanovanja (29-30. jun 2017, Varšava)
Predavanje: Dodir robota: Kako roboti menjaju arhitekturu – Prof. Fabio Gramazio
Međunarodna radionica: Pametni i kreativni gradovi za društvo zasnovano na znanju


Radionica istražuje mogućnosti primene pomenutih inovativnih koncepata na modernističko nasleđe Novog Beograda. Blok 21 je reprezentativni primer beogradskog stambenog naselja velikih razmera, izgrađen 1966. godine, u skladu sa modernističkim principima, stvorenog pod kulturnim uticajima ideologije socijalizma. Danas, u periodu postsocijalističke tranzicije, javljaju se mnoge ideje o mogućnostima transformacije Novog Beograda, međutim, do sada nisu pronađena adekvatna rešenja. Odabrana studija slučaja Blok 21 predstavlja urbanu laboratoriju u kojoj će učesnici istraživati mogućnosti prostornog unapređenja bez narušavanja integriteta arhitektonskog i urbanističkog izraza.

Rezultati radionice su usmereni ka razvoju projekata i planskih rešenja stambenih jedinica i otvorenih prostora u cilju unapređenja urbane sredine i kvaliteta života građana.


U okviru radionice predavanje na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu održaće Prof. Alfredo Brillembourg i Haris Piplaš sa ETH iz Ciriha.

Termin predavanja:
petak,  02. jun 2017. u 19.00h
Kula Nebojša, Beogradska tvrđava

ETHZurich_UTT_Plakat

10