УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2017_Designing-Housing--and-City-Transformations

Међународна радионица
“Designing Housing and City Transformations – Нови Београд”
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

01 – 05. јун 2017. године

Учесници:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Urban-Think Tank Chair of Architecture and Urban Design, Prof. Alfredo Brillembourg & Prof. Hubert Klumpner, ETH Zurich

У периоду 01–05. јуна 2017. године на Архитектонском факултету ће се одржати радионица у оквиру пројекта Smart and Creative Cities for Knowledge-Based Societies као резултат сарадње Архитектонског факултета Универзитета у Београду и ETH из Цириха, као део SNSF (Swiss National Science Foundation) SCOPES програма.

Циљ радионице је истицање могућности за активирање и адаптацију потенцијала модернистичког наслеђа, стамбених и отворених простора Новог Београда, и представљање иницијатива које су усмерене ка подстицању економског, еколошког и социјалног аспекта урбаног развоја. Радионица ће за истим столом окупити представнике академске заједнице, јавног сектора, експерте из праксе и студенте различитих нивоа студија у циљу покретања мултидисциплинарног, међусекторског и дивергентног размишљања у bottom – up и top – down приступима урбаном развоју.

Урбани развој данас захтева много флексибилније приступе у решавању актуелних урбаних проблема и из тог разлога се успостављање иновативних приступа који укључују технологију, намеће као неизбежно и неопходно. У развијању таквих приступа, анализа и тестирање потенцијала за интегрални урбани развој морају бити засновани на разматрању укључивања у процес управљања и планирања. Узимајући у обзир то да се концепт паметног, као и одрживог и одговорног града све више користи у професионалном наративу, радионица ће критички приступити овим концептима и предложити трансформацију различитих просторних образаца урбаног простора Новог Београда.


Повезани текстови:
Гостујућа предавања: Prof. Alfredo Brillembourg “Urban-Think Tank: Housing the City” и Харис Пиплаш “Reactivating Sarajevo’s (Dis)continuous urbanism”
Симпозијум: Форум приступачног становања (29-30. јун 2017, Варшава)
Предавање: Додир робота: Како роботи мењају архитектуру – Проф. Фабио Грамазио
Међународна радионица: Паметни и креативни градови за друштво засновано на знању


Радионица истражује могућности примене поменутих иновативних концепата на модернистичко наслеђе Новог Београда. Блок 21 је репрезентативни пример београдског стамбеног насеља великих размера, изграђен 1966. године, у складу са модернистичким принципима, створеног под културним утицајима идеологије социјализма. Данас, у периоду постсоцијалистичке транзиције, јављају се многе идеје о могућностима трансформације Новог Београда, међутим, до сада нису пронађена адекватна решења. Одабрана студија случаја Блок 21 представља урбану лабораторију у којој ће учесници истраживати могућности просторног унапређења без нарушавања интегритета архитектонског и урбанистичког израза.

Резултати радионице су усмерени ка развоју пројеката и планских решења стамбених јединица и отворених простора у циљу унапређења урбане средине и квалитета живота грађана.


У оквиру радионице предавање на Архитектонском факултету у Београду одржаће Prof. Alfredo Brillembourg и Харис Пиплаш са ETH из Цириха.

Термин предавања:
петак,  02. јун 2017. у 19.00h
Кула Небојша, Београдска тврђава

ETHZurich_UTT_Plakat