УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Публикација: Инструменти управљања интегралним урбаним развојем на примеру града Панчева: каталог изложбе завршних радова генерације студената 2014/2015

201415_MASIU_Katalog-studentskih-radova_00

Каталог завршних радова треће генерације студената мастер академских студија – Интегрални урбанизам 2014/15 Архитектонског факултета у Београду, рађен у сарадњи са градом Панчевом, приказује двадесет шест завршних радова студената мастер академских студија Интегрални урбанизам вођених од стране три ментора, три сарадника, три наставника са Департмана за урбанизам и три наставника са других департмана Архитектонског факултета.

Тема студентских радова је “Инструменти управљања интегралним урбаним развојем”, са фокусом на инструментима за “Управљање урбаним развојем на више нивоа власти”. Радови су рађени у сарадњи са консултантским тимом састављеним од различитих актера из локалног контекста, представницима управе града Панчева, као и представницима угледних националних институција из области планирања и управљања урбаним развојем – Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Инжењерске коморе Србије, ЈП “Урбанистички завод Београда” и Сталне конференције градова и општина (СКГО).

Радови су представљени у форми плаката, где први плакат приказује мастер тезу, а остали плакати визуелни приказ пројектних решења као и проверу могућности њихове имплементације. Пројекти су према својим карактеристикама сврстани у седам основних тема и покривају широк спектар подтема од значаја за развој инструмената за управљање интегралним урбаним развојем:

1. Град који живи на реци (Еколошки и социјално сензитивно активирање туристичких потенцијала приобаља као подршка економском развоју Панчева на примеру градске шуме: Зелени меридијан Панчева за управљање ризицима од поплава; Ребрендирање као инструмент подршке одрживом развоју града Панчева – биофилна градска плажа; Партнерство јавног, приватног и цивилног сектора као инструмент оживљавања браунфилд локације “Први парни млин” у центар старих заната; Локално стратешко партнерство за унапређење пословања малих и средњих предузећа; Пилот пројекат: уређење купалишта)

2. Праведан град и активне заједнице (Формирање централног удружења за развој локалних заједница у Панчеву као подршка укључивању грађана у процес активације јавних простора на примеру Котежа 2; Одбор суседства у активирању неискоришћених јавних простора у централној градској зони Панчева; Програм подршке развоју социјалног предузетништва кроз уступање празних пословних простора града у старом градском језгру Панчева; Урбане баште као одржив начин коришћења запуштених простора града Панчева)

3. Град унапређене мобилности (Развој бициклистичког саобраћаја у Панчеву: прикључивање EuroVelo мрежи)


Повезани текстови:
Публикација: Интегрални урбани пројекти за управљање ризиком од поплава на примеру Обрановца: каталог изложбе завршних радова генерације студената 2013/2014
Публикација: Интегрални урбани пројекти за управљање ризиком од поплава на примеру Обрановца: каталог изложбе завршних радова генерације студената 2012/2013
Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат: Радионице 1 и 2
Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат: Радионица 3
Публикација: Иновативни методолошки приступ изради мастер рада: допринос едукацији профила урбанисте


4. Град културе и активираног наслеђа (Филмске туристичке руте – креирање туристичке инфраструктуре на примеру дела старог градског језгра града Панчева; Индустријски туризам као инструмент ревитализације индустријског наслеђа на примеру старе индустријске зоне у Панчеву; Креативне индустрије као инструмент ревитализације индустријског наслеђа на примеру фабрике стакла у Панчеву – пројекат фабрика културе; Позиционирање културне понуде Панчева у мрежу културне понуде дунавске руте; Ревитализација индустријског наслеђа- остваривање институционалне сарадње; Ревитализација индустријског наслеђа путем јавно-приватних партнерстава)

5. Здрав, одговоран и безбедан град (Мапирање загађивача у области заштите животне средине и креирање ГИС базе података на примеру Панчева; Одрживи систем управљања опасним отпадом из домаћинства и пољопривредних газдинства на територији Панчева; Интегрални систем управљања отпадом у Панчеву; Зградња биогасног постројења на територији града Панчева)

6. Добар живот на селу (Задружно деловање за подстицај органске производње. Пилот пројекат: ,,Задруга органске производње у Долову“; Рурални туризам као чинилац развоја руралних подручја на територији Панчева: студија случаја – Иваново)

7. Добро управљање (Е-па платформа развојних идеја; Погушћавање градских блокова кроз приватно-јавна партнерства; Интегрално брендирање као инструмент за унапређење имиџа града Панчева; Мониторинг имплементације стратегије развоја нови модел праћења и извештавања)

201415_MASIU_Katalog-studentskih-radova_01

Изводи из рецензија:

“Симултано анализирајући друштвене, технолошке и еколошке потенцијале и ограничења која простор нуди и детектујући спремност заједнице и локалне управе за унапређењем тренутног стања, будући стручњаци су покрили читав спектар могућих активатора простора – од туризма, креативне индустрије, ревитализације и регенерације индустријског наслеђа, урбаног баштованства, разних типова предузетништва, брендирања, до ефикасних метода еколошки одговорног управљања и унапређења природног, урбаног и руралног окружења. Рад на терену и интензивна интеракција са бројним актерима, комбиновани са знањем које је стечено на мастер програму, престављали су добру основу за рад студената, тако да њихови пројекти пружају врло квалитетне идеје, развијене до високог степена апликативности у простору и локалној заједници.”
др Александра Ступар, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

“Ова публикација представља круну резултата рада који је осим очекиваног високог квалитета у настави, донео и низ нових облика сарадње и презентације академског рада, иновације у приступу, садржају и форми, те стога пружа прилику и за бољу комуникацију међу стручњацима различитих профила – урбанистима, архитектима, планерима, социолозима, инжењерима, али и политичарима, научним истраживачима и другима којих се ова тема тиче.”
др Бисерка Митровић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

201415_MASIU_Katalog-studentskih-radova_13

201415_MASIU_Katalog-studentskih-radova_15

НАСЛОВ: Инструменти управљања интегралним урбаним развојем на примеру града Панчева: каталог изложбе завршних радова генерације студената 2014/2015
УРЕДНИЦИ: др Данијела Миловановић Родић, др Марија Маруна и др Ратка Чолић
ИЗДАВАЧ: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
РЕЦЕЗЕНТИ: др Александра Ступар, др Александра Ђукић, др Бисерка Митровић
ДИЗАЈН: др Милица Милојевић, Јелена Радосављевић, Јована Бугарски, Александра Ђорђевић
ГОДИНА: 2016.
ЈЕЗИК: српски и енглески
ДИМЕНЗИЈЕ: 22x33cm
СТРАНИЦА: 147
ТИРАЖ: 200
ISBN: 978-86-7924-170-2
ПОВЕЗ: Мек повез

Средства за штампање публикације је обезбедио Град Панчево.

pancevo-grb-150px