УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2017_Hipodrom-Beograd

Извор: beoland

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је урбанистичко-архитектонски конкурс за шире подручје Хиподрома, у општини Чукарица. У питању је отворени, анкетни једностепени конкурс, који ће спровести Удружење архитеката Србије. Изабрана решења биће основ за израду урбанистичко-техничке документације и спровођење у складу са плановима детаљне регулације, у обухвату конкурсног подручја.

Циљ конкурса, како је наведено у документацији, јесте да се афирмишу потенцијали локације, у складу са “просторним ограничењима, планским и заштитарским усмерењима и трендовима развоја”. У обухвату подручја су локација бившег Југопетрола у Радничкој улици, комплекс Хиподром Београд са пратећим садржајима, као и комплекс ДП Фабрика шећера у Радничкој улици. Укупна површина подручја у обухвату конкурса је око 54,6 хектара.

Постојећи садржаји на Хиподрому, хаотично распоређени, непримереног изгледа и лошег бонитета (трибине, кладионица, седларница, итд.) изграђени су почетком 20. века и до данас само делимично обнављани, планирани су важећом планском документацијом за реконструкцију, доградњу и замену. Планирано је уклањање свих постојећих објеката који нису од интереса за Службу заштите, као и бесправно подигнутих објеката, посебно оних великог габарита и волумена који нарушавају укупан амбијент.

Рок за предају радова је 15. септембар 2017. године, а објављивање резултата конкурса је заказано за 29. септембар 2017. године.


Повезани текстови:
Урбанистичко-архитектонски конкурс за део Макишког поља
Резултати конкурса: Урбанистичко-архитектонски конкурс за део Блока 13 на Новом Београду
Резултати конкурса: Градска галерија на Косанчићевом венцу у Београду – награђени радови
Резултати конкурса: идејно решење за Saint-Gobain стаклени павиљон
Урбанистичко-архитектонски конкурс за део Блока 13 на Новом Београду
Конкурс за идејно решење реконструкције и адаптације хала 7, 8 и 9 Београдског сајма


Број и вредност награда:
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 радова и уколико исти задовољавају пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда у износу од 2.688.000,00 динара, према следећој расподели:
• Прва награда 1.152.000,00 динара;
• Друга награда 768.000,00 динара;
• Трећа награда 384.000,00 динара;
• 2 откупа по 192 000,00 динара.

Радове ће оцењивати жири у саставу:
Председник жирија
Милутин Фолић, дипл.инж.арх, градски урбаниста
Чланови жирија
Небојша Мињевић, дипл.инж.арх. – члан жирија
Братислав Тошковић, дипл.инж.арх – члан жирија
проф. Василије Милуновић, дипл.инж.арх. – члан жирија
ван.проф. Весна Цагић Милошевић, дипл.инж.арх. – члан жирија
Заменик члана жирија
Милана Јочић, дипл.инж.арх.
Известиоци
Зорица Покрајац, дипл.инж.арх.
Јелена Ђерић, дипл.инж.арх.
Секретар жирија
Ана Главички, Удружење архитеката Србије

Адреса електронске поште службе задужене за контакт:
Из Дирекције – konkurshipodrom@beoland.com

Из Удружења архитеката Србије – Ана Главички, секретар,
телефони: 011/32-30-059 и 011/3239-754
e-mail адреса: sas-dab@eunet.rs

Позив за учешће на конкурсу за дизајн: K-3/17 Конкурсна документација: K-3/17