УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

DAAD_logo_opt

Немачка служба за академску размену – Deutsche Akademische Austausch Dienst (ДААД) је расписала конкурс за за кратке истраживачке боравке на истраживачкој институцији у Немачкој, у трајању од једног до шест месеци, за школску годину 2017/18. у Савезној републици Немачкој.

Рок за аплицирање:
– 01.05.2017. за боравке који почињу између децембра исте године и маја наредне године;
– 15.11.2017. за боравке који почињу између јуна и новембра наредне године.

Пријавите се!

DAAD_Nemacke_istrazivacki_boravak_stipendije_201718

Циљ стипендије
Стипендије нуде докторантима и младим научницима из Србије могућност да се усавршавају и истражују у Немачкој. Постоје разне могућности за различите фазе квалификација, као и ступњеви у развоју каријере. Због тога ДААД овом стипендијом подржава размену искустава и умрежавање са стручним колегама.

Главни циљ овог програма је стипендирање истраживачких пројеката у оквиру започетих докторских студија.

Ко може да се пријави?
Докторанти са добрим успехом и млађи научници који ће најкасније у тренутку коришћења стипендије стећи мастер диплому или у изузетним случајевима диплому бечелор, или они који су управо докторирали (Постдоцс).

Шта се стипендира?
Истраживачки пројекат или усавршавање на некој државној или признатој од стране државе високошколској институцији или на вануниверзитетском истраживачком институту који ће се реализовати у договору са научним ментором у Немачкој.

Трајање стипендирања:
Истраживање од једног (1) до шест (6 ) месеци; о трајању стипендије одлучује изборна комисија на основу истраживачке намере и радог плана.

Стипендија не може да се продужи.

Стипендија обухвата:
– месечну стипендију у висини од 1000,- евра;
– здравствено осигурање и осигурање од несрећног случаја;
– паушалу за путне трошкове уколико трошкове не преузима на себе матична земља или нека друга страна.

Избор:
О пријавама одлучује независна изборна комисија научника из струке. Централни критеријуми су:
– убедљив и добро испланиран истраживачки план;
– академски успех кандидата.

Осим тога о избору одлучују и додатна документа кандидата којима се доказују стручне квалификације или ванстручни ангажман.

Који услови морају да се испуне?
– Кандидат по правилу не би требало да је дипломирао (стекао диплому мастер) пре више од 6 година. Ако је кандидат докторирао, докторат не би требало да је одбрањен пре више од 4 године. Код доктораната: не би требало да се започело са израдом доктората пре више од 3 године.
– Кандидати који се у тренутку конкурисања већ налазе у Немачкој дуже од 15 месеци немају права да конкуришу за ову стипендију.

НАПОМЕНА:
За кандидате из области хумане медицине, ветерине и стоматологије важе даља правила која се налазе у додатку “Додатне информације за ДААД истраживачке стипендије кандидате из области медицине” (https://www.daad.de/extrainfo).

Познавање језика
Ниво познавања језика зависи од намере и предмета кандидата: у друштвеним наукама и у правним наукама по правилу се захтева веома добро знање немачког језика. Код природних и техничких наука може да се користи енглески језик на гостујућем институту. У том случају се прихвата добро познавање енглеског језика.

Процес аплицирања за стипендију
Апликација следи преко ДААД-Портала. Осим тога морате да одштампате 2 примерка “резимеа пријаве”(“Bewerbungszusammenfassung”/”Application summary”) у ПДФ документу којег ће генерисати сам портал након завршене онлине апликације, и заједно са другим документима послати на тражено место.

Приступ порталу ће бити омогућен око 6 седмица пре истека рока за аплицирање.

Да би могли да аплицирате треба да изаберете овај програм у бази стипендија (https://www.funding-guide.de). Одатле одете на зелену регистарску карту “Bewerbungszusammenfassung”/”Application summary” и одатле уђете у Портал, најпре се регистровати у истом.

Потребна документација:
Сведочанства, уверења и преводе можете у неовереној форми да скенирате и унесете у ДААД Портал. Тек након што будете обавештени да сте добили стипендију (од стране запослених из централе ДААД-а) послаћете документацију (која је била послата онлине) у папирној форми са преводима од судског тумача и са званичним оверама.

1 )  У ДААД-Портал унети следећа документа:

 1. Попуњен онлине формулар;
 2. биографија (ЦВ) у табеларној форми (максимално 3 странице);
 3. Листа објављених публикација, уколико постоје, (максимално 10 страница);
 4. Детаљно и прецизно представљање истраживачког пројекта (research proposal) који је договорен са ментором, као и приказ досадашњих истраживачких радова (максимално 10 страница);
 5. Радни и временски план истраживачког боравка;
 6. Потврду немачког ментора у којој он изражава сагласност са Вашим истраживачким пројектом и гаранцију да ће Вам обезбедити радно на институту домаћина;
 7. Диплома или уверење о дипломирању као и листа свих положених испита/транскрипт оцена; диплома мора бити послата пре почетка коришћења стипендије (уколико студије нису завршене до тренутка конкурисања);
 8. Језички сертификат енглеског језика уколико ћете истраживање обавити на енглеском језику;
 9. Доказ о познавању немачког језика– језички тест у организацији ДААД-лектора;
 10. Сва друга документа које сматрате релевантним (докази о пракси, награде, признања, потврда о запослењу…) за аплицирање за ову стипендију;
 11. Све дипломе са основних/мастер/докторских студија са појединачним оценама, укључујући и објашњење нотног система;
 12. Доказ да сте уписали докторске студије у матичној земљи уколико тежите томе;
 13. Немачки или енглески преводи докумената који су достављени на српском језику;

2) Поштом доставити:

 1. “Резиме пријаве” (Bewerbungszusammenfassung/Application summary) којег је генерисао сам портал након завршене онлине апликације послати у два (2) примерка на тражено место.
 2. Једну актуелну препоруку професора о Вашим квалификацијама (формулар ћете наћи у ДААД-Порталу у Вашем профилу; молимо Вас да један примерак препоруке убаците у један примерак резимеа пријаве и то у затвореној коверти.).

Рок за аплицирање

Рок за аплицирање:
– 01.05.2017. за боравке који почињу између децембра исте године и маја наредне године;
– 15.11.2017. за боравке који почињу између јуна и новембра наредне године.

Место слања папирне апликације

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Belgrad
Kulturabteilung
Незнаног јунака 1а
11040 Београд

Контакт и саветовање:
ДААД Информатини центар Београд
Цара Уроша 35
Емаил: info@daad.rs

ДААД лектори:
Anika Freese
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Одсек за германистику
Студентски трг 3
Емаил: anika.freese@gmx.net

Dr Ivan Vlassenko
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за германистику
Др Зорана Дјиндјића 2
Емаил: vlassenko.daad@yahoo.de

Појашњења везана за аплицирање

– Ваша пријава је важећа тек ако сте унели сва тражена документа у ДААД Портал (одељак 1) и послали поштом (одељак 2). За папирну верзију је валидан датум слања пошиљке.

– Закаснеле или непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

– Документација остаје код ДААД-а. Подаци о кандидатима се чувају у скалду са савезним законом о заштити приватности докле год су неопходни за обраду пријаве.

За додатне информације и саветовање обратите се ДААД Информативном центру Београд, као и актуелним лекторима ДААД-а у Србији.

Додатне информације

ДААД вебсајт – рубрика “Докторати и истраживање
Вебсајт “Research in Germany
Вебсајт “Research Explorer