УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

01Ahexa360

Добродошли на веб изложбу пројеката урађених на предмету Студио 01А – Породично становање, у трећем семестру Основних академских студија у школској 2016/17. години, са заједничком темом Нова кућа на новом брду. Селекцију радова чине најбољи пројекти из 14 различитих студија у оквиру програма Основне академске студије Архитектура 2016/17 – II година.

ОАСА-23060 Студио 01А – Породично становање:
НОВА КУЋА НА НОВОМ БРДУ

Тема курса је тежишно везана за “породично становање” и његове прелазне облике ка вишепородичним структурама. Пројектни задатак односи се на архитектонско урбанитичко решење групације (или више групација) јединица намењених “породичном становању” (односно становању нижих густина), која припадају заједничкој парцели или низу поједначних парцела и решењу слободностојећих, двојних или другачије организованих групација породичних кућа на засебним, аутономним парцелама.

Кроз задатак је потребно истражити непосредне индивидуалне доживљаје простора становања као и ширу друштвену перцепцију истог. Пројектантском анализом и интерпретацијом различитих облика заједничког живота, тежи се уопштавању и релативизацији термина “породично становање” у оквиру архитектонско-урбанистичког дискурса.

Филтер

201617_OASA-23060_01A_cover

Душан Грујовић – Нова кућа на новом брду