УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Обавештење

Предмети:
ОАСА-36070 Стручна пракса
ИАСА-36080 Стручна пракса

Програмом Архитектонског факултета предвиђена је Стручна пракса за студенте III године Основних и Интегрисаних академских студија, током летњег распуста, у трајању од 60 радних сати, односно две радне недеље.

Стручна пракса се може обавити у пројектној организацији (бироу), на градилишту, или у одговарајућој институцији (локална самоуправа, урбанистички завод, дирекција за грађевинско земљиште, и сл.).

Организацију за похађање Стручне праксе студенти бирају самостално, и наставнику доносе оверену потврду да су примљени на Стручну праксу. Формулар потврде се може преузети са сајта АФ. У зависности од врсте организације у коју иду на праксу, потврда се предаје наставнику:

 • доц.др. Александар Виденовић за студенте који ће похађати праксу у пројектној организацији,
 • доц.др. Милош Гашић за студенте који ће похађати праксу на градилишту,
 • ван.проф.др. Бисерка Митровић за студенте који ће похађати праксу у планерској организацији или институцији.

Након предаје Пријаве за Стручну праксу, наставник формира списак студената и израђује Упут за стручну праксу, документ на име сваког студента појединачно, који студент носи на Стручну праксу, и који ће бити оверен од стране одговарајућег руководиоца фирме, као потврда да је студент похађао Стручну праксу. Упут за стручну праксу се чува до предаје семинарског рада, и прилаже уз њега.

Стручна пракса се оцењује као испит, на основу предатог и прегледаног семинарског рада. Упутство за израду семинарског рада налази се на Упуту за праксу. Семинарски рад се предаје истом наставнику коме је била предата и пријава за одлазак на Стручну праксу.

Пријава за Стручну праксу се може предати наставнику у термину консултација, до краја маја. Након тога биће издато обавештење о преузимању Упута за праксу. Семинарски рад се предаје у термину који ће бити одређен распоредом испитног рока, крајем августа. Стручна пракса није класичан испит, и термин за предају је само један.

Предаја семинарског рада биће организована и у предроку – јунском испитном року – за студенте који планирају да конкуришу за мастер студије на иностраним универзитетима. Ти студенти ће се приликом предаје Пријаве за Стручну праксу посебно изјаснити о томе да се пријављују за предрок, да ће обавити Стручну праксу током јуна месеца, и да прихватају да без посебних повластица ускладе остале обавезе на факултету са обављањем Стручне праксе.

Савети за избор организације у којој ће се обавити Стручна пракса

 • Пројектна организација може бити и у иностранству. У том случају, потврда о прихватању студента на праксу не мора да буде на стандардном формулару, и не мора да буде на српском језику.
 • Приликом избора бироа за похађање праксе водити рачуна да се раде, или су се раније радили, довољно интересантни пројекти за анализу. Пројекат за обраду у семинарском раду не мора да буде актуелан.
 • Уколико постоји могућност да се пракса обавља делимично у бироу, а делимично на градилишту, студент се јавља наставнику у складу са тиме да ли иде у пројектну фирму која има приступ градилишту (проф. Виденовићу) или у извођачку фирму која ради пројекте (проф. Гашићу).
 • Приликом избора градилишта за одлазак на праксу водити рачуна о томе да је градилиште активно, и да су по могућству у току радови који се могу посматрати, али се у семинарском раду могу приказати и обрадити и радови који су завршени раније, или који ће тек касније започети.
 • Институција у којој студент има прилику да обавља праксу треба да има на располагању пројекте или планове који се могу анализирати у семинарском раду. На пример, у општини на одељењу за урбанизам, у дирекцији за грађевинско земљиште, и сл.
 • У једној фирми праксу може обављати више студената, али морају независно да израде семинарске радове, тако што ће обрадити нпр. различите пројекте, или различите радове на градилишту.

За остала питања студенти се могу обратити наставницима, у термину консултација:
• доц.др. Александар Виденовић – понедељком у 16.00 часова, кабинет 242
• доц.др. Милош Гашић – средом у 11.00 часова, кабинет 304
• ван.проф.др. Бисерка Митровић – по договору е-поштом, biserkamitrovic@gmail.com

Наставници стручне праксе

Обавештење о Стручној пракси Пријава за Стручну праксу