УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

201617_11011-AP

Добродошли на веб изложбу пројеката урађених на предмету Архитектонско пројектовање, у првом семестру Основних академских студија у школској 2016/17. години. Селекцију радова чине најбољи пројекти три сегмента семестралног задатка.

Семестрални задатак на предмету Архитектонско пројектовање се састоји из три сегмента који се раде од прве до петнаесте недеље семестра и то су: архитектонски пројекат, архитектонска анализа (истраживање) и димензионисање елемената.

Основне академске студије Архитектура 2016/17 – I година
Студијска целина ПРОСТОР И ОБЛИК
ОАСА-11011 Архитектонско пројектовање

201617_Arhitektonsko-projektovanje_cover

Теодора Арсенијевић – Студентски камп
Задаци су међусобно повезани и прожети са идејом да се успостави корелација између учења и практичног рада, и студентима омогући да прихвате процес архитектонског пројектовања као комплексну и вишезначну активност чији крајњи резултат подједнако зависи од великог броја објективних и субјективних утицајних фактора. Архитектонско пројектовање се у процесу наставе открива и образлаже као скуп мултидисциплинарних поступака који су у функцији једног увек јасног циља а то је стварања употребљивог, функционалног, промишљеног и естетски уређеног просторног окружења које је у служби здравог и одрживог суживота човека и природе.

Сваки од три сегмента задатка се поступно разрађује. Посебан акценат се ставља на методолошке приступе који афирмишу креативно и одговорно размишљање и деловање студената у току стицања основних пројектантских знања. Отвореност и транспарентност поступака као и стална ревизија, корекција и унапређивање архитектонског пројекта су задаци који се постављају пред студенте.

Један од циљева задатка је да се већ на самом почетку изучавања архитектонског пројектовања тачно дефинишу и трасирају правци будућег развоја, образовања и напредовања у струци и науци у области коју предмет покрива.

Кроз рад на пројекту студенти се упознају са основним материјалним елементима архитектуре. Такође акценат се ставља на изучавање поступака и појмова који чине језик архитектуре, од инспирације и идеје, преко разраде и провере, па све до графичког и изражајног аспекта архитектонског пројекта. Циљ задатка је и стварање представе код студената о знању и сазнању као важним појмовима у контексту пројектантског образовања, чијом афирмацијом се стиче база која је основ за различите интелектуалне, духовне и креативне поступке које архитектонско пројектовање као синтезна активност подразумева.

ЗАДАТАК 01: Архитектонски пројекат (50 поена)

Студентски камп
Урбанистичко-архитектонски пројекат смештајног комплекса за студенте на Ади Циганлији, ужа зона Ада Сафари

Локација:
Шири просторни оквир задатка налази се на територији општине Чукарица, на Ади Циганлији, познатом речном полуострву на Сави у Београду. У односу на структуру града, позиција локације је измештена изван централне градске зоне, ближе ободним деловима града. Ужи просторни оквир односи са на Аду Сафари, природно језеро на Ади Циганлији. Избор уже локације на основу којег је и постављен пројектни задатак, доминантно је под утицајем неколико важних фактора као што су: изразито природно окружење унутар изграђене градске средине, тангентна позиција воде, доминантно високо растиње, шума, ливада, плажа у непосредном окружењу. Крајње дефинисање уже локације остављено је студентима да га развију паралелно са програмским оквиром задатка. Полазећи од чињенице да се студенти први пут сусрећу са једним пројектантским задатком, јасно је да ће резумевање контекста и његовог карактера, као и критичко сагледавање локације са свим својим погодностима и органичењима бити кључно приликом заузимања става и дефинисања архитектонско-урбанистичког концепта.

Пројектни задатак:
Тема задатка је пројектовање малог студентског кампа на Ади Циганлији намењеног привременом боравку студената, предвиђеног трајања до 30 дана. Један од основних задатака студената биће да, кроз дубље тумачење теме, дефинишу ужи тематски оквир, односно да формулишу смернице могућих намена (летњи, спортски, ловачки, научни…). Камп је потребно пројектовати за 20 студената, 10 мушког и 10 женског пола и до 4 предавача или организатора.

Прочитајте опширније опис задатка на првом слајду ове галерије…

ОПИС ЗАДАТКА
ПРОЈЕКАТ

Ђорђе Станојловић
ПРОЈЕКАТ

Драгана Зорић
ПРОЈЕКАТ

Елена Јарамазовић
ПРОЈЕКАТ

Емилија Раденковић
ПРОЈЕКАТ

Итана Филиповић
ПРОЈЕКАТ

Марија Миленковић
ПРОЈЕКАТ

Марија Миљевић
ПРОЈЕКАТ

Марија Тодоровић
ПРОЈЕКАТ

Невена Николић
ПРОЈЕКАТ

Петар Гњидић
ПРОЈЕКАТ

Сара Сандић
ПРОЈЕКАТ

Тамара Бујошевић
ПРОЈЕКАТ

Теодора Арсенијевић
ПРОЈЕКАТ

Уна Корица
ПРОЈЕКАТ

ЗАДАТАК 02: Селфи (15 поена)

Студенти кроз фотографисање различитих свакодневних ситуација према задатој теми истражују просторне односе од микро до макро размере. Израда селфија праћена је димензионалном анализом кроз цртеж ради се током свих 15 недеља. Аналогно развоју пројекта студенти вежбају да препознају, маркирају и интерпретирају различите просторне ситуације, са циљем да савладају димензије просторних елемената и да кроз димензионисање развијају осећај, рутине и пројектантске технике.

Прочитајте опширније опис задатка на првом слајду ове галерије…

ОПИС ЗАДАТКА
СЕЛФИ

Елена Јарамазовић
СЕЛФИ

Јована Шестовић
СЕЛФИ

Марија Миленковић
СЕЛФИ

Сара Сандић
СЕЛФИ

Емилија Раденковић
СЕЛФИ

Катарина Банковић
СЕЛФИ

Невена Николић
СЕЛФИ

Уна Корица
СЕЛФИ

ЗАДАТАК 03: Архитектонске анализе (15 поена)

Током израде пројекта свих 15 недеља студенти раде архитектонске анализе које им директно помажу у развоју одређене фазе пројекта. Процес пројектовања праћен је истраживањем кроз низ архитектонских анализа које се синтетишу током процеса кроз дијаграм, цртеж, модел, филм или други медијум. Анализира се контекст, локација, типологија, литература, итд.

Истраживање кроз серију разноврсних архитектонских анализа има за циљ да развије креативна, концептуална и логичка мишљења студента, али и аналитичне вештине студента у савладавању архитектонских проблема у свеобухватном смислу. Кроз паралелно, практичне и теоријске вежбе, студенти се упознају са архитектонским елементима, експериментишу са њиховом употребом и постављањем у различите контексте и савремене ситуације, док се употребом литературе негује апстрактно и критичко размишљање. Студенти се вежбају да разумеју пројектантски проблем, формулишу задатак, и посебно да истраживања добијене резултате, примене и уграде у своје пројекте.

Прочитајте опширније опис задатка на првом слајду ове галерије…

Опис пројекта
АРХИТЕКТОНСКЕ АНАЛИЗЕ

Итана Филиповић
АРХИТЕКТОНСКЕ АНАЛИЗЕ

Јована Шестовић
АРХИТЕКТОНСКЕ АНАЛИЗЕ

Марко Гавриловић
АРХИТЕКТОНСКЕ АНАЛИЗЕ

Уна Корица
АРХИТЕКТОНСКЕ АНАЛИЗЕ