UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izlozba_Trte-Mrte_plakat

TRTE – MRTE
Geneza kreativnog promišljanja
Izložba radova studenata I godine
Predstavljanje vs. Predstavljanje

mart 2017.
Galerija Graf, Arhitektonski fakultet, III sprat

Pozivamo Vas na izložbu radova studenata prve godine Osnovnih i Integrisanih akademskih studija. „Trte – Mrte“ je istovremeno i projekat koji za cilj ima da kroz komparaciju prvog zadatka u prvom semestru (septembar 2016. godine) na predmetu Vizuelna istraživanja, i prvog zadatka u drugom semestru (februar 2017. godine) na predmetu Arhitektonska grafika, prikaže razvoj studenata, kreativnog promišljanja i njihove rezultate nakon jednog semestra, tj. 15 sedmica.

Izložba je postavljena u Galeriji Graf na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (III sprat) tokom meseca marta 2017. godine.

Organizacija:
Kabinet za vizuelne komunikacije 341

Učesnici u nastavi:
mr Dušan M. Stanisavljević, van. prof; dr Vladimir Parežanin, saradnik; Vladimir Kovač, saradnik; Danira Sovilj, asistent; Dušan Popović, asistent; Nemanja Antonijević, praktikant; Tijana Filipović, fotograf


Povezani tekstovi:
Kurs 2.5. – Arhitektonska grafika: Izložba studentskih radova 2013/14
Izložba studentskih radova: STUDIJA PROSTORNIH ODNOSA
Izložba studentskih radova: Kurs 2.3. – Vizuelna istraživanja 2013/14