УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2017_Kulturno-dobro-danas_t

VIII Конференција о градитељском наслеђу

Културно добро данас – вредност и значење
12. октобар 2017.
Завод за заштиту споменика културе града Београда

Организација: Завод за заштиту споменика културе града Београда, под покровитељством Скупштине града Београда

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Завод за заштиту споменика културе града Београда већ седам година организује конференције посвећене актуелним питањима из области заштите споменичког наслеђа и контекстуалним ширим темама.

Полазећи од премисе да је културно наслеђе скуп ресурса наслеђених из прошлости, које заједница идентификује као одраз и израз вредности, уверења, знања и традиције, постављали смо и постављамо културно добро у жижу константе коју је неопходно очувати и неговати као битну одредницу једне заједнице. Каква је улога правне регулативе, службе заштите, стручних и научних сазнања и достигнућа у оквиру јавног деловања да истрају, одрже и пренесу на будуће генерације културна добра и да сачувају и афирмишу њихов изглед, својство и намену? Да ли се у довољној мери разуме културно добро као почетак и трајање система вредности и да ли се као такав може очувати?


Повезани текстови:
Конференција: Културни предео
Конференција: Архитектура и урбанизам после Другог светског рата


Темом овогодишње, осме конференције Културно добро данас – вредност и значење, желимо и да направимо осврт на претходне скупове и покушамо да сагледамо, како целовитост културних добара, тако и наш допринос њиховом позитивном поимању. Из тог разлога, овом приликом, неће бити предложене тематске целине, већ ће се оне формирати у зависности од пристиглих радова. Молимо вас да својим учешћем допринесете богатијем садржају и квалитету конференције.

Организациони одбор:

Ивана Филиповић Јорк, помоћник директора Завода за заштиту споменика културе града Београда; Нада Живковић, Завод за заштиту споменика културе града Београда; Јасна Цветић, Завод за заштиту споменика културе града Београда; Саша Михајлов, Завод за заштиту споменика културе града Београда; Ивана Весковић, Завод за заштиту споменика културе града Београда

Научно - стручни одбор:

проф. др Владимир Мако, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет; проф. Иван Рашковић, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет; проф.др Марија Маруна, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет; др Марина Павловић, независни истраживач; проф. др Драган Булатовић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Нела Мићовић, директор Завода за заштиту споменика културе града Београда; Александра Дабижић, Завод за заштиту споменика културе града Београда; Нада Живковић, Завод за заштиту споменика културе града Београда

Припрема рукописа:

Примају се искључиво оригинални радови, који претходно нису објављивани нити послати за објављивање, као и они који нису претходно усмено саопштени на научним скуповима, конференцијама, семинарима. Апстракт: 300 до 350 речи Рад: максимално 10, минимално 4 стране, са једноструким проредом. Формат: А4 са маргинама лево и десно од 3,5cm и горе и доле од 5,0cm. Фонт: Arial, 12pt, ћирилица. Текст апстракта писати фонтом Arial, 10 pt. На исти начин, након две линије прореда, обрадити и енглеску верзију наслова и резимеа. Текст поделити у поглавља.

Први ниво наслова писати великим словима (bold). Други ниво наслова писати великм првим словом, остала мала (bold). Трећи ниво наслова писати курзивом (italic). Напомене писати на крају текста (endnote). У напоменама литературу наводити на следећи начин: Презиме, И: Назив, Издавач, Место година, стране. Позивања на слике, графиконе и табеле обележити у тексту: (сл.1), (сл.2), (табела 1), итд. Странице не нумерисати. Уз рад послати и податке о аутору/ауторима: име, презиме, стручно и академско звање, назив институције односно организације. Податке послати на српском и енглеском језику.

Учешће на конференцији:
За учешће на Конференцији могу аплицирати запослени у институцијама културе, на универзитетима, као и студенти, истраживачи, појединци и припадници невладиног сектора ангажовани на очувању културног наслеђа.

Језик конференције:
Радови се излажу и предају на српском језику. Апстракт се предаје на српском и енглеском језику.

Котизација:
Није предвиђено плаћање котизације за учешће у раду Конференције.

Важни датуми:

• први позив: 10.02.2017.
• достављање апстракта: 20.03.2017.
• обавештење о прихватању апстракта: 10.04.2017.
• достављање радова: 12.06.2017.
• обавештење о прихватању радова и начину презентације: 10.07.2017.
• конференција: 12.10.2017.

Информације и контакт:

Завод за заштиту споменика културе града Београда
Директор Нела Мићовић, дипл. археолог
Калемегдан Горњи град 14, 11000 Београд

За све додатне информације:
Нада Живковић,
тел: 011/3287-557, локал 118
моб: 065/41-555-46
e-mail: konferencija@beogradskonasledje.rs

Програм конференције:

Овде можете прузети документ:

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Позив:

Овде можете погледати позив за конференцију и учешће:

2017_Kulturno-dobro-danas_01

2017_Kulturno-dobro-danas_02