UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Radmila Tomovska, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 27/02/2017
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Graditeljski principi ohridske vernakularne arhitekture i savremene strategije održivog projektovanja i građenja" Radmile Tomovske, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • IASA-36071 – Studio 04b – Urbani razvoj i obnova: Termini održavanja predavanja i vežbi

  By Arhitektonski fakultet on 27/02/2017
  Obaveštavaju se studenti III godine Integrisanih akademskih studija da su novi termini za održavanje predavanja i vežbi na predmetu Studio 04b - Urbani razvoj i obnova sledeći: VEŽBE - utorkom od 18.00 do 21.00, u salama 227 (dr Ratka Čolić, docent i asistent Mladen Pešić) i 230 (dr Biserka Mitrović, vanredni profesor, asistent Ivica Nikolić i saradnik demonstrator Tamara Vuković), PREDAVANJA - četvrtkom od 16.00 do 19.00 (blok predavanja). Raspored se primenjuje od ponedeljka, 27. februara 2017. godine. Na Arh.Portalu su objavljene podloge i materijal za rad na predmetu.