УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Задужбина Веселина Лучића
Студентски трг 1
Београд

Универзитет у Београду, по одлуци Задужбине Веселина Лучића, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“
за 2017. годину

1. Расписује се Конкурс за доделу “Награде Веселина Лучића” за 2017. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду објављено у 2016. години.

Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

Да би књижевно дело ушло у избор за награду, мора задовољити следеће критеријуме:
• дело мора бити oстварење једног аутора,
• дело мора бити објављено као засебна монoграфија у најмање 300 примерака, са ЦИП записом и ISNB бројем,
• дело треба да има 3 табака, тј. 48 страна,
• дело мора бити објављено први пут у 2016. години,
• у избор могу ући само уметничка, остварења: роман, збирка приповедака, збирка песама, драма, есеј, путопис, мемоари.

Рок за подношење пријава је од 23. фебруара 2017. године до 20. априла 2017. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком „За Конкурс Задужбине Веселина Лучића за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“, контакт тел: 3207-426.

Уз пријаву поднети 6 примерка књижевног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Избор најбољег књижевног остварења обавља жири којег образује Одбор Задужбине. На основу предлога жирија Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде.

2. Расписује се Конкурс за доделу “Награде Веселина Лучића” за 2017. годину за најбоље научно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду, објављено у 2016. години.

Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

На Конкурс се могу пријавити следећа научна остварења:
• монографија,
• поглавље у монографији,
• научни рад.

Наведена научна остварења морају бити штампана код еминентног домаћег, односно страног издавача са две приложене рецензије.

Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова као и уџбеничка литература.

Рок за подношење пријава је од 23. фебруара 2017. године до 20. априла 2017. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1 са назнаком „За Конкурс Задужбине Веселина Лучића за најбоље научно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду“, контакт тел: 3207-427 и 3207 426.

Уз пријаву поднети 6 примерка научног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Избор најбољег научног остварења обавља жири којег образује Одбор Задужбине. На основу предлога жирија Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде.