UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Studijska celina:
Statika arhitektonskih konstrukcija 1

Predmet:
IASA-12070: Mehanika i otpornost materijala

Obaveštavaju se studenti I godine Integrisanih akademskih studija da predavanja iz predmeta Mehanika i otpornost materijala počinju u ponedeljak, 13. februara 2017. godine. Konsultacije počinju u ponedeljak, 20. februara 2017. godine, u kabinetu 346, od 13.00-14.30h.

Na konsultacije se donosi urađen domaći zadatak (zadat na predavanju).

Domaće zadatke raditi na listovima papira A3 formata (sa ispisanim nazivom predmeta, prezimenom, imenom i brojem indesa, kao i brojem vežbe u gornjem desnom uglu). Pri izradi zadataka koristiti grafitnu olovku, gumicu, dva lenjira, šestar, uglomer i kalkulator sa trigonometrijskim funkcijama. Urađene domaće zadatke smeštati u kartonsku fasciklu A4 formata, na koju je sa spoljne strane zalepljen list „Mehanika IASA – Pečat“ (Arh.Portal).

Ugledni primeri koji odgovaraju zadatim domaćim zadacima dati su u Praktikumu iz Mehanike i otpornosti materijala (Arh.Portal).

Iz kabineta za Mehaniku i otpornost materijala
Doc. dr Aleksandra Nenadović