UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Skup: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Subotica – Palić, 11-13. maj 2017. (ažurirano)

2017_APPS-GF-Palic_t

IX Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem
PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
Subotica – Palić, 11-13. maj 2017. godine

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet po deveti put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“, Subotica – Palić, 11-13. maj 2017. godine.


Povezan tekst:
Skup: Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: u susret evropskim integracijama, Vršac, 02. – 04. jun 2016.


Teme naučno-stručnog skupa:

1. Pravni, institucionalni i metodološki okvir zaštite prostora i životne sredine

2. Integralni pristup prostornom planiranju i zaštiti životne sredine
• prirodni uslovi
• zaštićena prirodna područja
• ekonomski aspekt
• društveno-socijalni aspekt
• gradovi i sela
• infrastruktura i suprastruktura
• kulturna i duhovna/tradicionalna osnova

3. GIS i savremene tehnologije u planiranju, projektovanju i zaštiti životne sredine
• GIS kao osnov planiranja i zaštite životne sredine
• kartografija i digitalizacija
• savremeni alati budućnosti
• primena GIS u specijalnim delatnostima i planiranju (vojska, policija, civilna zaštita i dr.)
• evropski projekti i fondovi
• savremeni pristup planiranju i projektovanju – pametni gradovi, otporni gradovi, veza planiranja i privrede, pametno projektovanje i dr.

4. Radovi mladih istraživača


– Rok za prijavu teme sa apstraktom do 200 reči na srpskom i engleskom jeziku:
20. februar 2017. 10. mart 2017.
– Rok za slanje finalne verzije rada: 20. april 2017.
– Prijavu teme sa apstraktom slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

Sve informacije o skupu možete pogledati ovde:
IX Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“ Subotica – Palić, 11-13. maj 2017. godine

Planska_i_normativna-zastita_prostora_i_zivotne_sredine_2017_opt

1