UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Rezultati konkursa: Gradska galerija na Kosančićevom vencu u Beogradu – nagrađeni radovi

I nagrada – Autorski tim ARCVS

Predstavljamo Vam radove nagrađene u januaru 2017. godine na urbanističko-arhitektonskom konkursu za izradu idejnog rešenja za izgradnju objekta Gradske galerije na Kosančićevom vencu u Beogradu.

Cilj ovog konkursa bio je iznalaženje najkvalitetnijeg idejnog rešenja za izgradnju novog galerijskog prostora koji treba da, u skladu sa konkursnim podlogama obezbedi uslove za adekvatnu prezentaciju dela (savremene) umetnosti i arhitekture, sa odgovarajućim visokim tehničkim standardima, kao i visokim standardima bezbednosti i u skladu sa važećim zakonima, propisima i normativima za ovu vrstu objekta.

Grad Beograd raspisao je konkurs u avgustu 2016. godine, a početkom 2017. godine Društvo arhitekata Beograda objavilo je saopštenje o rezultatima konkursa. Žiri je radio u sastavu: vanr.prof. Zorica Savičić, dipl.inž.arh. (predsednica Žirija); prof. Dimitrije Pecić, dipl. slikar i grafičar; prof. Zoran Bulajić, dipl.arh.un.prost; mr Vladimir Lovrić, dipl.inž.arh; Nebojša Minjević, dipl.inž.arh; mr Milutin Folić, dipl.inž.arh; mr Goran Radulović, dipl.inž.arh. Do krajnjeg roka za predaju konkursnih radova pristiglo je 46 konkursnih radova. Iz kataloga konkursa izdvajamo nagrađene radove sa izvodima iz komentara žirija.


Povezani tekstovi:
Rezultati konkursa: idejno rešenje za Saint-Gobain stakleni paviljon
Urbanističko-arhitektonski konkurs za deo Bloka 13 na Novom Beogradu
Konkurs za idejno rešenje rekonstrukcije i adaptacije hala 7, 8 i 9 Beogradskog sajma
Rezultati konkursa: Rekonstrukcija i uređenje enterijera zgrade Poslovnog centra Hemofarma u Beogradu


PRVA NAGRADA

Autorski tim ARCVS: arh. Branislav Redžić, arh. Dragan Ivanović, arh. Zoran Milovanović, arh. Suzana Tisovec, arh. Boris Husanović, arh. Nevenka Redžić
Konsultanti: HVAC i energetska efikasnost – inž.maš. Aleksandar Živković, konstrukcija – inž.građ. Sreto Kuzmanović

2016_Gradska-galerija_I-nagrada_00

Komentar žirija:
“Objekat gradske galerije projektovan je tako da u oblikovnom, funkcionalnom i ambijentalnom smislu postaje integralni segment padine i prostorne celine Kosančićev venac. Granice objekta se utapaju u pejzaž. Projektom se daju smernice za funkcionalno i oblikovno povezivanje sa okruženjem i daje prikaz mogućnosti korišćenja i uređenja prostora padine. Autori koncept baziraju na „suptilnosti vizure, kaldrme i listopadnih krošnji…”. Morfološke karakteristike planiranog objekta su takve da omogućuje pešačke veze ulice Kosančićev venac sa prostorom padine i novim šetnicama. Konceptom se potencira dvojnost unikatne pozicije objekta, izuzetni potencijali i nadzemnih i podzemnih nivoa. U nivou ulice formiranjem terase, vidikovca, sa platoa se otvaraju široke vizure, a u donjim nivoima poniranjem izložbenog prostora u prostor padine povezuje se sa prostorima laguma, podzemnim delovima padine i uvodi u atmosferu beogradskih zidina…”

DRUGA NAGRADA

nije dodeljena

TREĆA NAGRADA

Autorski tim KANA arhitekti: Ljilja Brajković, dipl.inž.arh, Denisa Premilovac, mast.inž.arh, Stevan Lazić, mast.inž.arh, Nemanja Ćurčić, mast.inž.arh, Aleksandra Kračunović, mast.inž.arh, Sanja Bokić, mast.inž.arh, Jelena Đurović, mast.inž.arh.
Saradnik: Iulia Radoescu, student Arhitektonskog fakulteta u Bukureštu

2016_Gradska-galerija_III-nagrada_00

Komentar žirija:
“Pojednostavljeni koncept ovog rada daje, naizgled, univerzalni, neutralni odgovor na zahtev i karakter zadatog mesta-lokacije predviđene za gradnju Gradske galerije. Međutim, ovako artikulisan objekat Gradske galerije usađen u predmetno istorijsko tkivo grada i primarnu vedutu Beograda, može dati jedan od pravih, mogućih odgovora na postavljeni zadatak predmeta konkursa. Rad se bavi temom koncepta mesta kroz njegov prostorni i vremenski aspekt.

Ističući naglašeni odnos mesto–objekat stvara se prostor šanca, ističe morfologija terena i stvara mesto sećanja i mesto nasleđa koje u unutrašnjosti objekta naglašava materijalizacijom prostora i nagoveštava kontekst beogradskih laguma. Nedostatak je što veze sa lagumom nisu razmatrane i definisane…”

JEDNAKOVREDAN POVIŠENI OTKUP

Autorski tim: Zoran Radojičić, arh, Žarko Ćajić, arh.
Projektanti: Ivana Jelić, arh, Marko Petrović, arh, Dušan Filipović,arh, Dušan Ogrizović, arh.
Konsultanti: Branislava Anđelković Dimitrijević, Boris Vuković, arh.
Projekat je rađen u Energoprojekt Urbanizam i arhitektura.

2016_Gradska-galerija_Otkup3_00

Komentar žirija:
“… Kvalitet rešenja je što se objekat celovito posmatra kao prostor za izlaganje i istražuju se mogućnosti izlaganja i van okvira unutrašnjosti izložbenih sala. Velike fasadne ravni projektovane su kao prostor kreativnog izražavanja čime se uvećava prostor za izlaganje. Površina krova se takođe predviđa kao prostor za izlaganje skulptura na otvorenom. Osnovna funkcionalna podela je pravilno postavljena pozicioniranjem tehničko tehnoloških prostora u zonu uz kalkan susednog objekta. Nisu jasno razdvojene komunikacije posetilaca i tehničko tehnološkog transporta što donekle utiče na sigurnost ili jednovremeno korišćenje. Komunikacije su integrisane sa prostorom za izlaganje što je racionalno rešenje ali takođe utiče na režim korišćenja prostora…”

JEDNAKOVREDAN POVIŠENI OTKUP

Autorski tim: Jelena Mitrović, dipl.inž.arh, Marija Miković, m.arh, Branislav Mitrović, dipl.inž.arh.
Konsultacije i koncept: Vladimir Bošković, dipl.inž.arh.
Projektant: Danijela Bakić,m.arh.
Saradnik: Adrijana Stracenski, m.arh.
Energetska efikasnost i optimizacija projektnog rešenja: Siniša Tatalović, dipl.inž.arh.
Prostorni prikazi i vizuelizacije: Darko Kadvanj, m.arh.
Predstavnik autorskog tima: Branislav Mitrović, dipl.inž.arh

2016_Gradska-galerija_Otkup1_00

Komentar žirija:
“…Posebna vrednost rešenja ove fasade je njena slojevitost, sadržane od prednje staklene fasade koja predstavlja ekransku panoramu Ušća, prema kojem su orijentisani otvoreni prostori ukopanog objekta. Ona je vertikalnim otklonom odvojena od vertikalnog vrta koji u izgledu maskira volumetriju objekta i koji ovoj frontalnoj ravni, kao drugom sloju zapadnog izgleda objekta daje funkciju žive prirode. Vertikalno panoramsko kretanje kroz objekat, između izložbe i gradskog pejzaža, anticipira mogućnosti nadogradnje šire pešačke infrastrukture, koja bi preko Kosančićevog venca povezala gradski plato sa obalom Save…”

JEDNAKOVREDAN POVIŠENI OTKUP

Autorski tim: Pavle Stamenović, dipl.inž.arh, Dušan Stojanović, dipl.inž.arh
Koautori: Maja Morošan, m.arh, Miloš Jokić, b.arh, Nemanja Halilović, m.arh.

2016_Gradska-galerija_Otkup4_00

Komentar žirija:
“Prostorni koncept sproveden je kroz kontekstualnost, mimikriju strukture prema prirodi topografije grebena. Uklapajući prostore galerije u prostor grebena prevazilazi se dimenzionalna limitiranost uličnih gabarita. Pozicionirajući čitav prostor ispod blago izdignutog platoa, vidikovca, stvara se posebno mesto u urbanom pejzažu. Iako je ovaj pristup visoko vrednovan, nedostatak ovakvog rešenja je što se ne definiše završetak niza objekata u ulici Kosančićev venac, što je takođe bio jedan od posebnih, složenih konkursnih zadatka…”

JEDNAKOVREDAN POVIŠENI OTKUP

Autorski tim: Ivana Banović Đorđević, dipl.inž.arh, Janja Franeta, m.arh, Veljko Ćirić, m.arh.

2016_Gradska-galerija_Otkup2_00

Komentar žirija:
“…Kvalitet rada je što se u donjim nivoima prostor integriše sa padinom i oblikuje zenitalnim osvetljenjem naglašavajući time prostornu, podzemnu dispoziciju objekta, povezujući je sa strukturom laguma. Istovremeno prepoznaje se potencijal pozicije objekta i sa tih donjih nivoa i otvaraju se vizure iz objekta sa kadriranim segmentima šireg okruženja i dalekih vizura. Pristup objektu je sa donjeg platoa, čime se aktivira prostor donje šetnice. Nije detaljno prikazan način povezivanja ulice Kosančićev venac i donje javne komunikacije sa koje se pristupa objektu…”

Ovde možete pogledati katalog svih nagrađenih radova:

Gradska galerija na Kosančićevom vencu u Beogradu – Katalog konkursnih radova