УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
I награда – Ауторски тим ARCVS

Представљамо Вам радове награђене у јануару 2017. године на урбанистичко-архитектонском конкурсу за израду идејног решења за изградњу објекта Градске галерије на Косанчићевом венцу у Београду.

Циљ овог конкурса био је изналажење најквалитетнијег идејног решења за изградњу новог галеријског простора који треба да, у складу са конкурсним подлогама обезбеди услове за адекватну презентацију дела (савремене) уметности и архитектуре, са одговарајућим високим техничким стандардима, као и високим стандардима безбедности и у складу са важећим законима, прописима и нормативима за ову врсту објекта.

Град Београд расписао је конкурс у августу 2016. године, а почетком 2017. године Друштво архитеката Београда објавило је саопштење о резултатима конкурса. Жири је радио у саставу: ванр.проф. Зорица Савичић, дипл.инж.арх. (председница Жирија); проф. Димитрије Пецић, дипл. сликар и графичар; проф. Зоран Булајић, дипл.арх.ун.прост; мр Владимир Ловрић, дипл.инж.арх; Небојша Мињевић, дипл.инж.арх; мр Милутин Фолић, дипл.инж.арх; мр Горан Радуловић, дипл.инж.арх. До крајњег рока за предају конкурсних радова пристигло је 46 конкурсних радова. Из каталога конкурса издвајамо награђене радове са изводима из коментара жирија.


Повезани текстови:
Резултати конкурса: идејно решење за Saint-Gobain стаклени павиљон
Урбанистичко-архитектонски конкурс за део Блока 13 на Новом Београду
Конкурс за идејно решење реконструкције и адаптације хала 7, 8 и 9 Београдског сајма
Резултати конкурса: Реконструкција и уређење ентеријера зграде Пословног центра Хемофарма у Београду


ПРВА НАГРАДА

Ауторски тим ARCVS: арх. Бранислав Реџић, арх. Драган Ивановић, арх. Зоран Миловановић, арх. Сузана Тисовец, арх. Борис Хусановић, арх. Невенка Реџић
Консултанти: HVAC и енергетска ефикасност – инж.маш. Александар Живковић, конструкција – инж.грађ. Срето Кузмановић

2016_Gradska-galerija_I-nagrada_00

Коментар жирија:
“Објекат градске галерије пројектован је тако да у обликовном, функционалном и амбијенталном смислу постаје интегрални сегмент падине и просторне целине Косанчићев венац. Границе објекта се утапају у пејзаж. Пројектом се дају смернице за функционално и обликовно повезивање са окружењем и даје приказ могућности коришћења и уређења простора падине. Аутори концепт базирају на „суптилности визуре, калдрме и листопадних крошњи…”. Морфолошке карактеристике планираног објекта су такве да омогућује пешачке везе улице Косанчићев венац са простором падине и новим шетницама. Концептом се потенцира двојност уникатне позиције објекта, изузетни потенцијали и надземних и подземних нивоа. У нивоу улице формирањем терасе, видиковца, са платоа се отварају широке визуре, а у доњим нивоима понирањем изложбеног простора у простор падине повезује се са просторима лагума, подземним деловима падине и уводи у атмосферу београдских зидина…”

ДРУГА НАГРАДА

није додељена

ТРЕЋА НАГРАДА

Ауторски тим КАНА архитекти: Љиља Брајковић, дипл.инж.арх, Дениса Премиловац, маст.инж.арх, Стеван Лазић, маст.инж.арх, Немања Ћурчић, маст.инж.арх, Александра Крачуновић, маст.инж.арх, Сања Бокић, маст.инж.арх, Јелена Ђуровић, маст.инж.арх.
Сарадник: Iulia Radoescu, студент Архитектонског факултета у Букурешту

2016_Gradska-galerija_III-nagrada_00

Коментар жирија:
“Поједностављени концепт овог рада даје, наизглед, универзални, неутрални одговор на захтев и карактер задатог места-локације предвиђене за градњу Градске галерије. Међутим, овако артикулисан објекат Градске галерије усађен у предметно историјско ткиво града и примарну ведуту Београда, може дати један од правих, могућих одговора на постављени задатак предмета конкурса. Рад се бави темом концепта места кроз његов просторни и временски аспект.

Истичући наглашени однос место–објекат ствара се простор шанца, истиче морфологија терена и ствара место сећања и место наслеђа које у унутрашњости објекта наглашава материјализацијом простора и наговештава контекст београдских лагума. Недостатак је што везе са лагумом нису разматране и дефинисане…”

ЈЕДНАКОВРЕДАН ПОВИШЕНИ ОТКУП

Ауторски тим: Зоран Радојичић, арх, Жарко Ћајић, арх.
Пројектанти: Ивана Јелић, арх, Марко Петровић, арх, Душан Филиповић,арх, Душан Огризовић, арх.
Консултанти: Бранислава Анђелковић Димитријевић, Борис Вуковић, арх.
Пројекат је рађен у Енергопројект Урбанизам и архитектура.

2016_Gradska-galerija_Otkup3_00

Коментар жирија:
“… Квалитет решења је што се објекат целовито посматра као простор за излагање и истражују се могућности излагања и ван оквира унутрашњости изложбених сала. Велике фасадне равни пројектоване су као простор креативног изражавања чиме се увећава простор за излагање. Површина крова се такође предвиђа као простор за излагање скулптура на отвореном. Основна функционална подела је правилно постављена позиционирањем техничко технолошких простора у зону уз калкан суседног објекта. Нису јасно раздвојене комуникације посетилаца и техничко технолошког транспорта што донекле утиче на сигурност или једновремено коришћење. Комуникације су интегрисане са простором за излагање што је рационално решење али такође утиче на режим коришћења простора…”

ЈЕДНАКОВРЕДАН ПОВИШЕНИ ОТКУП

Ауторски тим: Јелена Митровић, дипл.инж.арх, Марија Миковић, м.арх, Бранислав Митровић, дипл.инж.арх.
Консултације и концепт: Владимир Бошковић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Данијела Бакић,м.арх.
Сарадник: Адријана Страценски, м.арх.
Енергетска ефикасност и оптимизација пројектног решења: Синиша Таталовић, дипл.инж.арх.
Просторни прикази и визуелизације: Дарко Кадвањ, м.арх.
Представник ауторског тима: Бранислав Митровић, дипл.инж.арх

2016_Gradska-galerija_Otkup1_00

Коментар жирија:
“…Посебна вредност решења ове фасаде је њена слојевитост, садржане од предње стаклене фасаде која представља екранску панораму Ушћа, према којем су оријентисани отворени простори укопаног објекта. Она је вертикалним отклоном одвојена од вертикалног врта који у изгледу маскира волуметрију објекта и који овој фронталној равни, као другом слоју западног изгледа објекта даје функцију живе природе. Вертикално панорамско кретање кроз објекат, између изложбе и градског пејзажа, антиципира могућности надоградње шире пешачке инфраструктуре, која би преко Косанчићевог венца повезала градски плато са обалом Саве…”

ЈЕДНАКОВРЕДАН ПОВИШЕНИ ОТКУП

Ауторски тим: Павле Стаменовић, дипл.инж.арх, Душан Стојановић, дипл.инж.арх
Коаутори: Маја Морошан, м.арх, Милош Јокић, б.арх, Немања Халиловић, м.арх.

2016_Gradska-galerija_Otkup4_00

Коментар жирија:
“Просторни концепт спроведен је кроз контекстуалност, мимикрију структуре према природи топографије гребена. Уклапајући просторе галерије у простор гребена превазилази се димензионална лимитираност уличних габарита. Позиционирајући читав простор испод благо издигнутог платоа, видиковца, ствара се посебно место у урбаном пејзажу. Иако је овај приступ високо вреднован, недостатак оваквог решења је што се не дефинише завршетак низа објеката у улици Косанчићев венац, што је такође био један од посебних, сложених конкурсних задатка…”

ЈЕДНАКОВРЕДАН ПОВИШЕНИ ОТКУП

Ауторски тим: Ивана Бановић Ђорђевић, дипл.инж.арх, Јања Франета, м.арх, Вељко Ћирић, м.арх.

2016_Gradska-galerija_Otkup2_00

Коментар жирија:
“…Квалитет рада је што се у доњим нивоима простор интегрише са падином и обликује зениталним осветљењем наглашавајући тиме просторну, подземну диспозицију објекта, повезујући је са структуром лагума. Истовремено препознаје се потенцијал позиције објекта и са тих доњих нивоа и отварају се визуре из објекта са кадрираним сегментима ширег окружења и далеких визура. Приступ објекту је са доњег платоа, чиме се активира простор доње шетнице. Није детаљно приказан начин повезивања улице Косанчићев венац и доње јавне комуникације са које се приступа објекту…”

Овде можете погледати каталог свих награђених радова:

Градска галерија на Косанчићевом венцу у Београду – Каталог конкурсних радова