UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Pristupno predavanje 24.01.2017: Kritički osvrt na savremenu arhitekturu u Srbiji poslednje dekade (od 2005 godine)

Pristupno predavanje

UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET
Beograd, Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji su biraju u zvanje docenta za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura na Departmanu za arhitekturu, u okviru raspisanog konkursa od 23. novembra 2016. godine.

Na osnovu člana 42. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za pripremu Referata za izbor dva nastavnika u zvanje docenta, za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura, na Departmanu za arhitekturu, u sastavu:

 • Zoran Lazović, predsednik
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
 • Borislav Petrović, član
  vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
 • Goran Vojvodić, član
  vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i
 • Vasilije Milunović, član
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, u penziji

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

Kritički osvrt na savremenu arhitekturu u Srbiji poslednje dekade (od 2005 godine).

Pristupno predavanje održaće se dana 24. januara 2017. godine, u sali 254, sa početkom u 12.00 časova. Kandidati će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta) i to po sledećem rasporedu:

 1. kandidat dr Vladimir Stevanović,
 2. kandidat dr Ivana Rakonjac,
 3. kandidat dr Dušan Stojanović i
 4. kandidat dr Jelena Ristić Trajković.

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

U Beogradu, 12. januar 2017. godine

Predsednik Komisije
Zoran Lazović, dipl.inž.arh.
redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu