УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Приступно предавање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који су бирају у звање доцента за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура на Департману за архитектуру, у оквиру расписаног конкурса од 23. новембра 2016. године.

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за припрему Реферата за избор два наставника у звање доцента, за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура, на Департману за архитектуру, у саставу:

 • Зоран Лазовић, председник
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • Борислав Петровић, члан
  ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • Горан Војводић, члан
  ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета и
 • Василије Милуновић, члан
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, у пензији

заказује извођење приступног предавања, са темом:

Критички осврт на савремену архитектуру у Србији последње декаде (од 2005 године).

Приступно предавање одржаће се дана 24. јануара 2017. године, у сали 254, са почетком у 12.00 часова. Кандидати ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута) и то по следећем распореду:

 1. кандидат др Владимир Стевановић,
 2. кандидат др Ивана Ракоњац,
 3. кандидат др Душан Стојановић и
 4. кандидат др Јелена Ристић Трајковић.

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду.

У Београду, 12. јануар 2017. године

Председник Комисије
Зоран Лазовић, дипл.инж.арх.
редовни професор Архитектонског факултета у Београду