УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Фондација „Нови добротвори Универзитета у Београду“
Студентски трг 1 Београд

Београд, 15.11.2016. године
03 Број: 67-6413/1-16

На основу члана 6. Статута Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“, број: 06-300/4-12 од 24.01.2012.године, Одбор Фондацијe „Нови добротвори Универзитета у Београду“, на сeдници одржаној 15.11.2016. године, донео је следећу

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈА ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу четири стипендијe за школску 2016/2017. годину студентима Универзитета у Београду, и то по једна стипендија студентима са:
• Групације природно-математичких наука,
• Групације техничко-технолошких наука,
• Групације медицинских наука,
• Групације друштвено-хуманистичких наука.
На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија који се у школској 2016/2017. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.
Критеријуми за добијање стипендије су:
1) редовно уписивање школске године,
2) висина просечне оцене свих положених предмета током студирања, најмање 9,00.
3) други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).

Члан 3.
Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине.

Члан 4.
Стипендија се додељује десет месеци у месечном износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.
Потребна документација:
• ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
• УВЕРЕЊЕ о упису школске 2016/2017. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
• УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,
• ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.

Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 15. децембрa 2016. године до 23. јануара 2017. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Фондација „Нови добротвори Универзитета у Београду“.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за старање о имовини Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет страници Универзитета http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Конкурси Универзитета.

Члан 7.
Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници Универзитета http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/zaduzbine.php на страници Фондација „Нови добротвори Универзитета у Београду“. На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/zaduzbine.php на страници Фондација „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Милош Недељковић

Одлука о конкурсу за доделу стипендија Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“ за школску 2016/17.