УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Посета студената Граду Краљеву и радионица „Креирање и обликовање склопова и амбијената у природном окружењу”

2016_M03U-Kraljevo_01

Средњовековно утврђење Маглич, Ибарска клисура

Радионица

Предмет:
МАСА-У23011 – СТУДИО М03У – Пројекат: Креирање и обликовање у природном окружењу_предео посебних природних одлика 2016/17

Наставник:
др Бисерка Митровић, ванредни професор

Стручни пут – студентска посета Граду Краљеву у оквиру предмета СТУДИО М03У – Пројекат и радионица под називом: „Креирање и обликовање склопова и амбијената у природном окружењу“, руководиоца предмета ванр.проф. др Бисерке Митровић, одржан 25-26. новембра 2016. године.

Група од 14 студената друге године Мастер академских студија Архитектура, заједно са проф. Бисерком Митровић, асис. Јеленом Марић, и сарадницом Тамаром Вуковић посетили су Град Краљево и подручје локалитета Маглич. Основни циљ ове посете био је развијање односа студената према природном окружењу непосредним детаљним теренским истраживањем, као и контакти и консултације са представницима јавног сектора, односно институција у Краљеву.

Организација обиласка локације и реализација оваквог вида сарадње између Архитектонског факултета у Београду и Града Краљева, покренута је од стране проф. Бисерке Митровић, а подржана од стране управе града Краљева, односно следећих институција: Градска управа Краљево (др Предраг Терзић, дипл.политиколог, Градоначелник, и Марица Мијајловић, дипл.инж.арх, заменик градоначелника), Рашки управни округ, Јавно предузеће за уређивање градског земљишта Краљево, Завод за заштиту споменика културе Краљево, Инжењерска комора Србије, Сектор за ванредне ситуације и Одељење за управљање имовином и информационе технологије Градске управе Града Краљева.


Повезани текстови:
Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат: Радионице 1 и 2 – 2015/16
Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат: Радионице 1 и 2


2016_M03U-Kraljevo_02
2016_M03U-Kraljevo_03

Средњовековно утврђење Маглич, Ибарска клисура

Првог дана пута, у оквиру званичног састанка у сали Градске управе студенти су свечано дочекани од стране представника горепоменутих институција, који су презентовали своје развојне визије, идеје, проблеме и предности, као и потенцијалне пројекте за подручје локалитета Маглич. Студентима је додељен сав приказани и доступан материјал, заједно са снимком дрона, посебно рађеним за потребе ове студентске посете, која је такође била и адекватно медијски пропраћена уз изјаве појединих учесника. Опис рада на предмету, као и преглед студентских радова представљен је од стране наставника, односно сарадника. Ове активности подстакле су квалитетну дискусију по питању даљег развоја Маглича.

Другог дана пута студенти су обишли шире подручје локалитета средњевековног града – Маглич, непосредно се упознајући пре свега са природним, али и изграђеним карактеристикама овог локалитета, као и свим релевантним стручним информацијама из домена реализованих и планираних активности предвиђених за ово подручје. Детаљне информације о ширем подручју, значају, настанку и архитектури Маглича студентима су представили археолози из Завода за заштиту споменика културе Краљево, као и представник Регионалног одбора матичне секције урбаниста Зоран Радоњић. Посебно је истакнута потреба адекватног системског бављења овим темама, како би се квалитетно одговорило на актуелне захтеве како јавног тако и приватног сектора и инвеститора, а у циљу целовитог сагледавања свих развојних могућности.

2016_M03U-Kraljevo_04
2016_M03U-Kraljevo_05

Посета студената Градској управи града Краљева

Захваљујући овако организованој и реализованој форми стручног путовања и сарадње факулета, као академске институције и Градске управе Краљева, студенти су имали прилику, не само да прикупе потребне информације са терена неопходне за успешну реализацију пројеката, већ и да се кроз овакав вид партиципације упознају са стањем и реалним механизмима управљања, планирања и изградње простора на територији Србије, односно Града Краљева. У том смислу, то је и прилика да се студентски рад реализује на најбољи могући начин, а развојни потенцијали локалитета Маглич промовишу.

Прилог РТВ Краљево о посети студената Архитектонског факултета Граду Краљеву

Овим стручним путовањем такође је успостављена даља сарадња у смислу техничке и стручне подршке за реализацију изложбе студентских радова и пратећег материјала у Краљеву, у оквиру предмета МАСА-У23011 – СТУДИО М03У – Пројекат: Креирање и обликовање у природном окружењу_предео посебних природних одлика 2016/17, руководиоца предмета: ванр.проф. др Бисерке Митровић. Такође, договорена је и посета и учешће представника Управе и других инстистуција Града Краљева на завршној одбрани и изложби студентских радова предвиђеном за јануар 2016. године.

Предметни наставник:
Ванр.проф. др Бисерка Митровић

Информација о посети студената Архитектонског факултета Граду Краљеву објављена на званичној веб страници Града Краљева:
Студенти Архитектонског факултета у Краљеву

2016_M03U-Kraljevo_06
2016_M03U-Kraljevo_07

Посета студената Градској управи града Краљева