УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2016_Katarina-Andjelkovic_01

Катарина Анђелковић – Објекат Генералштаба у слици: декомпонована историја. Дијалог 1, угљен и креда у комбинацији са воденим бојама и мастило на папиру, 2014-15. | © Катарина Анђелковић

Предавање:
Град у слици
Темпорални релеј у дискусији синематичких сусрета са архитектуром
08. децембар 2016, 18h
Центар Београд, Корнатска 2, Београд

Позивамо Вас на предавање „Град у слици. Темпорални релеј у дискусији синематичких сусрета са архитектуром” које ће одржати архитекта др Катарина Анђелковић у четвртак 08. децембра 2016. године у 18 часова у простору Центар Београд.

Синематички аспект архитектуре нуди нови фокус истраживања о условима суштинских промена перцепције и њиховом утицају на наше виђење и конципирање архитектонског простора. Биће речи о временској прогресији чије порекло не лежи у хронолошком и сукцесивном току, већ у супротстављеним топологијама и преклапајућим серијама карактеристичним за филм.

Ипак, ништа јасније не издаје тензије архитектонске репрезентације данас од чињенице да је средства приказивања времена у архитектонском пројектовању, која недостају, могуће потврдити режисеровим избором синематичких техника да промени временски ток и изрази жељену верзију стварности. Посматрајући његова ограничења у погледу на концепције сингуларитета и линеарности времена у процесу архитектонског пројектовања, аутор ће покушати да поново открије праксу цртања у улози катализатора за промишљање временских филијација између архитектонске и праксе филмске монтаже.

У ту сврху усвојен је метод синематички развијеног цртежа да покаже деконструкцију простора и синематичке слике у циљу тестирања нових временских режима репрезентације у цртежу. Истраживање је развијено током двофазног процеса креирања слике и цртања, користећи технике и процесе који су карактеристични за филмску монтажу. Циљ предавања је да укаже на контекст у којем су савремени архитектонски цртежи у могућности да обезбеде интелектуално окружење и дозволе пуну оперативну слободу да изразе специфични модалитет перцепције или темпоралности контролисане сучељавањем ручног цртежа, рада у Adobe Premier програму и механички репродуковане визије простора посредством камере.

Предавање ће бити праћено изложбом (08-22. децембар 2016) у простору Центра Београд, Корнатска 2, Београд.

2016_Katarina-Andjelkovic_02

Катарина Анђелковић – Објекат Генералштаба у слици: декомпонована историја. Фрагменти визуелне слике: објекат, трагови бомби (жуте боје), и празнине у структури објекта, угљен и креда у комбинацији са воденим бојама и мастило на папиру, 2014-15. | © Катарина Анђелковић

Катарина Анђелковић, доктор наука у архитектури, маст.инж.арх. Оснивач архитектонског бироа Atelier AG Andjelkovic (архитектонски, урбанистички пројекти, сликарство, графички дизајн: 2013-); у току 2016.године одржала је четири предавања на иностраним универзитетима: позивно на Институту за урбанизам Универзитета у Ослу (Април 2016), два предавања у организацији Машинског факултета Универзитета у Загребу (Јун 2016), и на Архитектонском факултету Универзитета Notre Dame у САД (Октобар 2016); предавач на Институту за форму, теорију и историју Универзитета у Ослу – припрема курикулума и извођење наставе (2012/13); гостујући истраживач на Институту за урбанизам Универзитет у Ослу (2009-13, 2016); стипендиста Владе РС Министарства на науку, предавач на Департману за архитектуру – Студио за архитектонско пројектовање (Мастер студије) и истраживач-докторант на два научно-истраживачка пројекта на Архитектонском Факултету у Београду (2008-13), члан редакције АГ Магазина (2008-09).

Награђивана је на неколико архитектонских конкурса у ко-ауторству; док је архитектонско урбанистичка предпројектна студија и архитектонско решење мултифункционалног центра са садржајима градског и регионалног значаја у Минску (на интернационалном конкурсу) награђена и одобрена за израду урбанистичких процедура; освојила је престижну Награду Привредне коморе Београда за најбољи дипломски рад на Универзитету у Београду, Награду Општине Врачар за најбоље студенте, Стипендију града Београда: Фонда за младе таленте, Награду компаније Isover Saint-Gobain за најбоље конкурсно архитектонско решење, Награду Veka компаније за најбоље конкурсно решење, Награду компаније Trimo за истраживање, Стипендију компаније Protehel и неколико стипендија за истраживачке боравке на територији ЕУ (2009-2012).

Излагала је интернационално на архитектонским, сликарским и фотографским (групним) изложбама, као и на Royal Hibernian Academy у Даблину и Факултету за архитектуру и дизајн у Ослу. Истраживање је у пуном ауторству публиковала на Arts & Humanities Citation Index и Science Citation Index Expanded, представила на конференцијама и позивним предавањима и тестирала у раду са студентима у: Норвешкој, Словачкој, Италији, Хрватској, Великој Британији, Сједињеним Америчким Државама, Ирској, Данској, Србији.

2016_Katarina-Andjelkovic