УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

23/11/2016

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом „Модалитети примене пасивних соларних система при санацији индустријских објеката у Србији”, Бранка Славковића, маст.инж.арх. доступне јавности у електронској верзији на интернет страници а у штампаном облику у канцеларији 204, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Докторска дисертација: ”Модалитети примене пасивних соларних система при санацији индустријских објеката у Србији” Извештај Комисије о оцени докторске дисертације: ”Модалитети примене пасивних соларних система при санацији индустријских објеката у Србији”