UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-35030 i IASA-35030 Graditeljsko nasleđe u Srbiji: Novi termin polaganja prvog kolokvijuma

Obaveštenje

Studijska celina:
Graditeljsko nasleđe

Predmeti:
OASA-35030 Graditeljsko nasleđe u Srbiji
IASA-35030 Graditeljsko nasleđe u Srbiji

Obaveštevaju se studenti III godine Osnovnih akademskih studija ‐ Arhitektura i Integrisanih akademskih studija ‐ Arhitektura da se I kolokvijum iz predmeta Graditeljsko nasleđe u Srbiji (zbog molbe studenata i predstavnika godine) pomera na sledeći termin predavanja – petak, 25. novembar 2016. godine. Kolokvijum će se održati u amfiteatru prema sledećem rasporedu (pogledati spisak na oglasnoj tabli ispred kabineta 233):

Svaka grupa radi kolokvijum po 15 minuta.

Raspored po grupama:

Studenti Osnovnih akademskih studija ‐ Arhitektura:
Prva grupa od 18.15 do 18.30h – od rednog broja 1 – 80 ispred prezimena
Druga grupa od 18.40 do 18.55h – od rednog broja 81 – 160 ispred prezimena
Treća grupa od 19.05 do 19.20h – od rednog broja 161 – 240 ispred prezimena

Studenti Osnovnih akademskih studija ‐ Arhitektura i Integrisanih akademskih studija ‐ Arhitektura:
Četvrta grupa od 19.30 do 19.45h – od rednog broja 241 – 262 ispred prezimena i svi studenti sa Integrisanih akademskih studija ‐ Arhitektura

Na kolokvijum obavezno poneti indeks (ili ličnu kartu)!

Iz kabineta