UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
KCB_Arh_u_kontekstu_top_o
KCB_latinica-crno

Kulturni centar Beograda,
Galerija Artget, Trg republike 5/I

Sreda, 09. novembar 2016. u 19.00 časova

ARHITEKTURA U KONTEKSTU 2, ciklus predavanja
ARHITEKTURA: SPOJ TRADICIONALNOG I SAVREMENOG – MOGUĆA MISIJA!

Učestvuju: dr Svetlana Pejić, istoričar umetnosti i Blagota Pešić, arhitekta

Svetlana-Pejic_Blagota-Pesic

dr Svetlana Pejić i Blagota Pešić

Odnos prema tradiciji – bez obzira da li je ona negirana ili je inkorporirana u određeno delo – imanentan je svakom stvaralačkom činu, pa je tako i u oblasti arhitekture. Što je dublje i suštinskije poznavanje nasleđa, veća je verovatnoća da ono bude utkano u tkivo novog zdanja – na nivou podražavanja ili primenom starih materijala, kao simbol ili, čak, kao arhetip.

Doslednošću u projektantskom postupku i izvođačkom oblikovanju, odnos prema tradiciji može da preraste u prepoznatljivi lični stilski rukopis arhitekte. Sa tog aspekta, o karakteristikama i specifičnostima opusa Blagote Pešića razgovaraju autor i istoričar umetnosti dr Svetlana Pejić, koji već trideset godina neguju profesionalnu saradnju i lično prijateljstvo.

Prikaz opusa arhitekte Blagote Pešića primer je širine polja delovanja koja se otvara tokom karijere diplomiranog inženjera. U osnovi njegovog interesovanja, istraživanja i permanentnog usavršavanja je analiza mogućnosti primene tradicionalnih materijala i tehnika gradnje u kontekstu savremenog okruženja i uz pomoć primene savremenih tehnologija.

Tokom rada u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture u fokusu pažnje je bila zaštita i obnova tradicionalnog graditeljskog nasleđa i sakralne arhitekture srednjeg veka i postvizantije. U ovoj oblasti Pešić je realizovao nagrađene objekte, kao što su: enterijer Malog konaka u manastiru Studenica (u saradnji sa arh. Barišić) i Nova monaška kuća u Manastiru Uvac, i objavio niz tekstova iz ove oblasti u stručnim publikacijama (Glasnik Društva konzervatora Srbije, Saopštenja, Zograf). Istvoremeno polazeći od istih stručnih premisa Pešić se bavi i projektovanjem novih objekata od kojih se posebno izdvajaju: Kuće Pejović na Povlenu, Projekat lovačkog hotela “Hunting lodge” u Turiji kod Srbobrana i Apartmanski kompleks “Vidik” na Kopaoniku (u saradnji sa arh. Lekić).

2016_Blagota-Pesic_Povlen-01

Blagota Pešić – Kuća Pejović na Povlenu, 2000-2004.

Povezani tekstovi:
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Aleksandra Šević i Vera Pavlović-Lončarski
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Projektni studio AGM – Borislav Petrović, Ivan Rašković i Nada Stanić
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – arh. Vladimir Lojanica
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Jovan Mitrović i Dejan Miljković
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Studio RAUM Arhitekti (Miloš Raonić i Branislav Ristović) predstavlja Jelena Grbić
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Biro VIA: Vojvodić Ivanović Arhitekti i Velja Pavlović
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Branislav Mitrović
Predavanje: Arhitektura u kontekstu – Arhitekturom treće strane hladnog rata
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Biro DVA: studio
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Milan Popadić i Branislav Redžić
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Vesna Cagić Milošević i Ksenija Bulatović


Blagota Pešić – studirao arhitekturu u Moskvi i Beogradu. Tokom rada u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture posebna interesovanja ispoljio je u oblastima tradicionalnog graditeljskog nasleđa i sakralne arhitekture srednjeg veka i postvizantije, ne zapostavljajući izazove kako obnove starih zdanja, tako i projektovanja novih. Tekstovi su mu objavljeni u nizu stručnih časopisa. Poslednjih desetak godina radi samostalno.

Dr Svetlana Pejić – Filozofski fakultet u Beogradu, odsek za istoriju umetnosti, završila 1982, potom magistrirala i doktorirala; zaposlena u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, uspešno se bavila i pedagoškim radom; rano opredeljenje za istraživački rad rezultiralo je nizom od oko 80 studija iz oblasti srpske srednjovekovne i postvizantijske baštine i monografijama: Manastir Pustinja (2002), Manastir Sveti Nikola Dabarski (2009) i Crkva Svetog Nikole u Nikoljcu (2014); redovno učestvuje na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima; kao koordinator za Srbiju angažovana je na međunarodnom naučnom projektu o putevima balkanskih zografa 16. i 17. veka.

Napomena: Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2016.godinu.

Suorganizator: Inženjerska komora Srbije

2016_Blagota-Pesic_Povlen-02

Blagota Pešić – Kuća Pejović na Povlenu, 2000-2004.
1