UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

MASA-24023hexa585

Dobrodošli na veb izložbu odabranih završnih radova studenata studijskog programa Master akademske studije Arhitektura, školska 2015/16 godina. Projekti su urađeni u okviru četvrtog semestra programa, Master akademske studije Arhitektura 2015/16 – II godina. Uživajte!

Pogledajte kako je izgledala izložba svih odabranih projekata sa maketama, postavljena tokom septembra i oktobra 2016. godine u Galeriji Aula Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, ovde: Izložba master završnih radova 2015/16 u galeriji Aula

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL ARHITEKTURA: MASA-A24023 Master završni rad – A
MODUL URBANIZAM: MASA-U24023 Master završni rad – U
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE: MASA-AT24023 Master završni rad – AT
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO: MASA-AK24023 Master završni rad – AK

Filter
 • Čuvajmo prošlost za budućnost

  Čuvajmo prošlost za budućnost

  MASA-AK24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  ČUVAJMO PROŠLOST ZA BUDUĆNOST
  Nastavnik: dr Nenad Šekularac, vanredni profesor
  Student: Marija Pavlović
  Tema projekta: Istraživanje mogućnosti i uspostavljanje metodologije za projektovanje zaštitnih konstrukcija, kao smernica za planiranje,…

 • Fraj Oto – Arhitektura minimalnog

  Fraj Oto – Arhitektura minimalnog

  MASA-AK24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  FRAJ OTO – ARHITEKTURA MINIMALNOG
  Nastavnik: dr Miodrag Nestorović, redovni profesor
  Student: Nemanja Ristić
  Tema projekta: Svojevrsna revizija istraživanja Fraj Ota /Frei Otto/ ima za cilj postavku individualnog,…

 • Ekstrapolacija

  Ekstrapolacija

  MASA-AT24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  EKSTRAPOLACIJA
  Nastavnik: mr Budimir Sudimac, docent
  Student: Aleksandra Aleksić
  Tema projekta: Ekstrapolacija – proširivanje zakonitosti ili zaključaka ustanovljenih za jedno područje na šire, još neispitano područje je osnova…

 • Nacionalni fudbalski stadion

  Nacionalni fudbalski stadion

  MASA-AT24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  NACIONALNI FUDBALSKI STADION
  Nastavnik: dr Aleksandar Rajčić, docent
  Student: Miloš Jelisavčić
  Tema projekta: Na osnovu aktuelnih društvenih dešavanja, analitičkim postupcima relevantnih propisa, urbanističkih potencijala i primera iz prakse,…

 • Spa centar

  Spa centar

  MASA-AT24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  SPA CENTAR
  Nastavnik: dr Lidija Đokić, redovni profesor
  Student: Aleksandra Džuverović
  Tema projekta: Prostor za predah od urbanog životnog tempa, prostor za fizičku i mentalnu revitalizaciju. Rezultati analize…

 • Muzej nauke o tehnike – Dometi interaktivnih tehnologija

  Muzej nauke o tehnike – Dometi interaktivnih tehnologija

  MASA-AT24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  MUZEJ NAUKE O TEHNIKE – DOMETI INTERAKTIVNIH TEHNOLOGIJA
  Nastavnik: dr Branislav Žegarac, redovni profesor
  Student: Aleksandra Ugrinović
  Tema projekta: Projekat muzeja nauke i tehnike obuhvata istraživanje programskih i…

 • Post-industrijsko društvo kao fenomen – Urbana reciklaža u Beogradu (Step by Step)

  Post-industrijsko društvo kao fenomen – Urbana reciklaža u Beogradu (Step by Step)

  MASA-U24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  POST-INDUSTRIJSKO DRUŠTVO KAO FENOMEN – Urbana reciklaža u Beogradu (Step by Step)
  Nastavnik: dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor
  Student: Jovana Milojković
  Tema projekta: Tema ovog diplomskog studija…

 • Luka različitosti – Re-invencije javnih prostora i sadržaja Riječkog zaliva

  Luka različitosti – Re-invencije javnih prostora i sadržaja Riječkog zaliva

  MASA-U24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  LUKA RAZLIČITOSTI – Re-invencije javnih prostora i sadržaja Riječkog zaliva
  Nastavnik: dr Vladan Đokić, redovni profesor
  Student: Aleksandra Nedeljković
  Tema projekta: Mesto na kojem Sredozemno more najdalje zalazi…

 • Alternativne mogućnosti za razvoj okruženja Trga Slavija

  Alternativne mogućnosti za razvoj okruženja Trga Slavija

  MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  ALTERNATIVNE MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ OKRUŽENJA TRGA SLAVIJA
  Nastavnik: dr Đorđe Stojanović, docent
  Student: Olga Savić
  Tema projekta: Predložena lokacija nalazi se u blizini Trga Slavija (blok oivičen ulicama…

 • Proizvodnja grada: post-industrijska faza Dunavske ulice

  Proizvodnja grada: post-industrijska faza Dunavske ulice

  MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  PROIZVODNJA GRADA: Post-industrijska faza Dunavske ulice
  Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, docent
  Student: Luka Kitanović
  Tema projekta: Devastirana, post-industrijska gradska matrica koja prati koridor železničke infrastrukture kojim je određena…

 • Arhitektura / Argument – (Re)kontekstualizacija, afirmacija potencijala lokacije stare fabrike „BEKO“ na Dorćolu

  Arhitektura / Argument – (Re)kontekstualizacija, afirmacija potencijala lokacije stare fabrike „BEKO“ na Dorćolu

  MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  ARHITEKTURA / ARGUMENT – (Re)kontekstualizacija, afirmacija potencijala lokacije stare fabrike „BEKO“ na Dorćolu
  Nastavnik: Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor
  Student: Jelena Ilić
  Tema projekta: Kompleks stare fabrike „Beko“…

 • Nove prirode: autonomni programski modeli zajedničkog rada (Coworkerhood)

  Nove prirode: autonomni programski modeli zajedničkog rada (Coworkerhood)

  MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  NOVE PRIRODE: autonomni programski modeli zajedničkog rada (Coworkerhood)
  Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor
  Student: Slobodan Jevtić
  Tema projekta: Radikalni zahtev osamdesetih bio je proširenje arhitekture i urbanizma…

 • Enjoy Hub

  Enjoy Hub

  MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  ENJOY HUB
  Nastavnik: arh. Milan Đurić, vanredni profesor
  Student: Jovan Stamenić
  Tema projekta: Aktuelni društveni kontekst je afirmisao konzumaciju i potrošnju kao egzistencijalno načelo i potrebu. Egzistencija je…

 • KON(FRONT)A(K)CIJA – šta posle koncepta?

  KON(FRONT)A(K)CIJA – šta posle koncepta?

  MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  ALGORITAM PROSTORA KULTURE
  Nastavnik: arh. Ivan Rašković, vanredni profesor
  Student: Ivana Petrović
  Tema projekta: Razmotriti pitanje postojeće, značajne lokacije-mesta i njenog “autoriteta”. Aspekti pomenutog “autoriteta” se raščlanjavaju do…

 • Između arhitekture i prirode – prirodnjački muzej

  Između arhitekture i prirode – prirodnjački muzej

  MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  IZMEĐU ARHITEKTURE I PRIRODE – prirodnjački muzej
  Nastavnik: arh. Dejan Miletić, vanredni profesor
  Student: Jovana Filić
  Tema projekta: Istraživanje treba da omogući različita polja delovanja i strategije u…

 • Kontrapunkt: subverzija – arhitektura koja tera na razmišljanje

  Kontrapunkt: subverzija – arhitektura koja tera na razmišljanje

  MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  KONTRAPUNKT: subverzija – arhitektura koja tera na razmišljanje
  Nastavnik: arh. Borislav Petrović, vanredni profesor
  Student: Damjana Lojaničić
  Tema projekta: Osnovni okvir teme vezan je za tezu o preispitivanju…

 • MasterMind: Beogradska akademska četvrt

  MasterMind: Beogradska akademska četvrt

  MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  MASTERMIND: BEOGRADSKA AKADEMSKA ČETVRT
  Nastavnik: mr Milan Vujović, vanredni profesor
  Student: Jovana Jelisavac
  Tema projekta: U zadatom prostornom okviru uraditi projekat visokoškolske ustanove – Akademije, sa pretećim, komplementarnim…

 • Turistički terminal, Kosančićev venac, Beograd

  Turistički terminal, Kosančićev venac, Beograd

  MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  TURISTIČKI TERMINAL, KOSANČIĆEV VENAC, BEOGRAD
  Nastavnik: dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor
  Student: Jovana Zorić
  Tema projekta: Osnovni cilj Master projekta je arhitektonsko-urbanističko projektovanje u širem kontekstu mešavine…

 • Novi gradski epicentar – višenamenski gradski kompleks kulture

  Novi gradski epicentar – višenamenski gradski kompleks kulture

  MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture
  Nastavnik: arh. Dejan Miljković, redovni profesor
  Student: Miloš Stojković
  Tema projekta: Tematski okvir projekta je savremena ekonomija kulture kao novi…

 • Algoritam prostora kulture

  Algoritam prostora kulture

  MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  ALGORITAM PROSTORA KULTURE
  Nastavnik: arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor
  Student: Sara Španović
  Tema projekta: Završni rad podrazumeva istraživački rad na analitici aktuelnog društvenog i kulturološkog trenutka i formulaciju…

 • Arhipelag kulture i umetnosti

  Arhipelag kulture i umetnosti

  MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  ARHIPELAG KULTURE I UMETNOSTI
  Nastavnik: arh. Zoran Lazović, redovni profesor
  Student: Miloš Ušljebrka
  Tema projekta: Istraživanje međuodnosa svrhe, funkcije, sadržaja, forme i konteksta odvijaće se projektovanjem arhitektonskog objekta…

 • Arhitektura i četiri elementa (vatra, zemlja, vazduh, voda)

  Arhitektura i četiri elementa (vatra, zemlja, vazduh, voda)

  MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
  ARHITEKTURA I ČETIRI ELEMENTA (VATRA, ZEMLJA, VAZDUH, VODA)
  Nastavnik: arh. Miodrag Mirković, redovni profesor
  Student: Tijana Simikić
  Tema projekta: Hibrid muzejsko-galerijskog izlaganja i komplementarnih sadržaja. Prostorni okvir: Rt…

201516_MASA-24023_cover

Jovana Filić – Između arhitekture i prirode – prirodnjački muzej