UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Raspored ispita za dopunski ispitni rok OKTOBAR 3, sa listama studenta po studijskim programima i predmetima, koji mogu da se polažu u skladu sa odlikom NNV od 12.09.2016.

Odluka o ispitnom roku Oktobar 3 za OASA i IASA studente (12.09.2016)

Rezultati OKTOBRA 3:

  • za predmete za rangiranje za upis u 3. godinu do 15.09. do 10.00 časova;
  • za predmete za rangiranje za upis u 2. godinu do 16.09. do 10.00 časova.

Konačne rang liste za upis u II i III godinu IASA I OASA biće objavljene nakon održanog OKTOBAR 3 roka:

  • do 12.00 časova, 15.09. 2016, za upis u III godinu IASA I OASA, odnosno
  • do 12.00 časova, 16.09.2016, za upis u II godinu IASA I OASA.

OKTOBAR 3 ISPITNI ROK: OASA – I i II godina – 2015/2016 OKTOBAR 3 ISPITNI ROK: OASA – III godina – 2015/2016 OKTOBAR 3 ISPITNI ROK: OASA – I i II godina – 2015/2016