УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

201617_reklama-MAS_800x600

Студијски програми за које се конкурс расписује

Мастер академске студије Архитектура 2016/17
Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2016/17

Динамика пријављивања кандидата

Датум Сала Кандидати чија презимена почињу словом: Време пријављивања Кандидата:
Субота, 10.09.2016. 217 А, Б, В, Г, Д, Ђ, Е, Ж, З од 10.00h до 14.00h
Субота, 10.09.2016. 217 И, Ј, К, Л, Љ, М, Н од 15.00h до 19.00h
Недеља, 11.09.2016. 217 Њ, О, П, Р, С, Т, Ћ, У од 10.00h до 14.00h
Недеља, 11.09.2016. 217 Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш од 15.00h до 17.00h

Термински план

Пријављивање кандидата обавиће се 10. и 11. септембра 2016. године.

Истицање листе пријављених кандидата, са личним подацима и подацима о успеху на претходно завршеним студијама, на огласној табли и сајту Факултета:
недеља, 11. септембар 2016. године у 20.00 сати.

Подношење примедби Комисији за спровођење уписа на евентуално погрешно унете личне и податке о успеху на претходно завршеним студијама (техничке грешке):
понедељак, 12. септембар 2016. од 11-12.00 сати у Архитектонско рачунарском центру.

Истицање распореда кандидата по салама на огласној табли Факултета:
УТОРАК, 13. СЕПТЕМБАР 2016. године у 8.00 сати.

ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

 • УТОРАК, 13. СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ, У 9.00 САТИ НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – АРХИТЕКТУРА
 • УТОРАК, 13. СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ, У 15.00 САТИ, НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА

Кандидати су дужни да дођу на Архитектонски факултет најкасније сат времена пре почетка пријемног испита.

Термини за интервјуе са кандидатима за мастер академске студије – Aрхитектура и мастер академске студије – Унутрашња архитектура, биће објављени накнадно.

Истицање прелиминарне ранг листе:
НЕДЕЉА, 18. СЕПТЕМБАР 2016. у 20.00 сати.

Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, може се извршити искључиво лично, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе:
понедељак, 19. септембар 2016. од 09.00 до 15.00 сати и уторак, 20. септембар 2016. од 09.00 до 12.00 сати у соби 215а.

Увид у радове:
уторак, 20. септембар 2016. од 13 .00 сати.

Објављивање решења Комисије на поднету жалбу:
уторак, 20. септембар 2016. до 20.00 сати.

Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, може се извршити искључиво лично, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби кандидата, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе:
среда, 21. септембар 2016. од 09.00 до 20.00 сати у соби 215а .

Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу:
четвртак, 22. септембар 2016. до 12.00 сати.

Објављивање коначне ранг листе на огласној табли и на сајту Факултета:
четвртак, 22. септембар 2016. до 15.00 сати.

Начин пријављивања

Кандидати, приликом пријављивања на конкурс за упис, уз попуњену и потписану пријаву на конкурс (добија пре подношења пријаве), подносе на увид оригинална документа и оверене фотокопије следећих докумената:
– Диплома, или уверење о завршеном првом степену или уверење о положеним испитима са основних академских студија
– Извод из матичне књиге рођених;
– Уверење о држављанству;
– Потписану сагласност о коришћењу личних података (у једном примерку) за све студенте – формулар се добија пре подношења пријаве;
– Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара, на број жиро рачуна Архитектонског факултета у Београду:

840 – 1436666 – 34, позив на број 67-700027
са сврхом дознаке: накнада за пријемни испит

 • Кандидат попуњава један пријавни лист и на њему заокружује све бројеве студијских програма на које конкурише.
 • Кандидат подноси само један комплет докумената, без обзира на колико студијских програма конкурише
 • Кандидати својим потписом на пријавном листу потврђују да прихватају правила пријемног испита
 • Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе поред прописане документације и нострификовану диплому о завршеном првом степену (или потврду о томе да је започета нострификација потребних докумената) и пасош.

Упис кандидата

Упис кандидата:

 • петак, 23. септембар 2016. године у 9.00 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивање за кандидате који су стекли право на упис у статусу буџетских студената, до попуне буџетских места на свим студијским програмима.
 • субота, 24. септембар 2016. године у 10.00 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета прозивање за кандидате који су стекли право на упис у статусу самофинансирајућих студената, до попуне квоте за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима.
 • Кандидати који су стекли право на упис, а не упишу се 23. и 24. септембра 2016. године, губе то право и Факултет ће на њихово место уписати кандидате према редоследу на Коначним ранг листама.
 • понедељак 26. септембар 2016. године у 10.00 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи до попуњавања квоте за упис на свим студијским програмима.

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Мастер академских студија 2016/17. објављене су у МАС ИНФОРМАТОРУ 2016:

ИНФОРМАТОР: Мастер аскадемске студије 2016/17.