UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

UPIS 2016/17

Upis studenta u više godine OAS, IAS i MAS obaviće se prema terminskom planu za septembar 2016.:

 1. Upis u drugu godinu osnovnih (OAS) i integrisanih akademskih studija (IAS), ponovljenu drugu i ponovljenu prvu godinu: subota 17. septembar i nedelja 18. septembar 2016. od 10.00-14.00 sati i od 15.00-18.00 sati.
 2. Upis u treću godinu osnovnih akademskih studija (OAS) i ponovljenu treću godinu: četvrtak 15. i petak 16. septembar 2016. od 10.00-14.00 sati i od 15.00-18.00 sati.
 3. Upis u drugu godinu master akademskih studija (MAS), ponovljenu drugu i ponovljenu prvu godinu:
  utorak 13. septembar 2016. (MAS-IU od 14.00-16.00 sati i MAS-UA od 17.00-19.00 sati) i
  sreda 14. septembar 2016. (MASA od 11.00-14.00  i od 15.00-19.00 sati)

Satnica upisa prema Konačnoj rang listi biće objavljena u ponedeljak 12.09.2016.
SVI studenti su u obavezi da popune obrazac ŠV-20 on-line na servisu e-student i studentsku anketu za prethodnu školsku godinu.

Dokumentacija za upis

Studenti za upis podnose sledeću dokumentaciju:

 • INDEKS sa obavezno upisanim predmetima koje student prijavljuje iz naredne godine studija za školsku 2016/17. Predmete upisati prema redosledu iz uglednog primerka objavljenog na sajtu i oglasnoj tabli.
 • 1 x OBRAZCA ŠV-20 – mogu se nabaviti u knjižari Fakulteta, ili preuzeti/odštampati sa sajta Fakulteta – OBRAZAC MORA BITI ODŠTAMPAN DVOSTRANO,
 • 2 x SEMESTRALNA LISTA – (mogu se nabaviti u knjižari Fakulteta) sa upisanim odslušanim i položenim predmetima iz oba prethodna semestra,
 • PRIJAVU ZA UPIS U ODGOVARAJUĆU GODINU
  (može se nabaviti u knjižari Fakulteta od 9. septembra 2015.) – detaljna lista prijava za upis se nalazi u UPUTSTVU na dnu ove veb strane,
 • Potpisanu saglasnost o korišćenju ličnih podataka / u jednom primerku / za sve studente (zavedeno u opštoj službi u sobi 215-a),
 • Dva uverenja o studiranju – nabaviti u knjižari Fakulteta i popuniti,
 • 2 primerka ugovora o plaćanju školarine, zavedena u opštoj službi u sobi 215 – a (Podnose samofinansirajući studenti, strani državljani i studenti koji ponovo slušaju nepoložene predmete iz prethodne godine studija. Ugovori se mogu nabaviti prilikom upisa)
 • Dokaz o uplati prve rate školarine ili celokupnog iznosa školarine (uplatnica br 1 u UPUTSTVU).

Pored navedenog budžetski studenti podnose i sledeće :

 • Potpisanu Izjavu o statusu u pogledu finansiranja u jednom primerku (zavedeno u opštoj službi u sobi 215-a) i
 • Dokaz o uplati 100.00 dinara za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere (uplatnica br. 2 u UPUTSTVU).

Strani državljani, pored navedenog podnose i sledeće:

 • Dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku 2016/2017 godinu,
 • Fotokopiju važećeg pasoša.

Formulari za saglasnost, izjavu i ugovore dobijaju se ispred sale 205 na dan upisa.

Individualno osiguranje za tekuću školsku godinu svi studenti mogu uplatiti kod predstavnika studenata na Fakultetu (visina uplate 500,00 din).

Opširno uputstvo za upis

Sve informacije vezane za upis u više godine OAS, IAS i MAS školske 2016/17. (primeri uplatnica, uputstvo za popunjavanje obrazca, liste predmeta i sl.) možete naći ovde:

UPUTSTVO za upis u više godine OAS, IAS i MAS 2016/17