UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Konkurs za učešće: 25. Međunarodni Salon urbanizma u Sremskoj Mitrovici (08-12. novembar 2016)

25. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA održaće se od 8-12. novembra 2016. godine u Sremskoj Mitrovici, u Gradskoj galeriji. Svečano otvaranje premijerne postavke Salona je 8. novembra (utorak) 2016. godine. Organizator 25. Međunarodnog Salona urbanizma je Udruženje urbanista Srbije (UUS).

Salon urbanizma je tradicionalna godišnja manifestacija Udruženja urbanista Srbije koja predstavlja smotru najznačajnijih, aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija. Celokupna ili delimična postavka Salona prezentuje se u gradovima pokroviteljima i drugim gradovima u zemlji i inostranstvu.

Učesnici Salona mogu biti članovi Udruženja urbanista Srbije i zainteresovane organizacije i pojedinci sa područja Republike Srbije, Republike Srpske i inostranstva.

Organizator: Udruženje urbanista Srbije
Realizatori Salona: Udruženje urbanista Srbije, JP Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica i Grad Sremska Mitrovica
Glavni Pokrovitelj: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Grad Sremska Mitrovica
Pokrovitelj: Inženjerska Komora Srbije

Sadržaj 25. Međunarodnog Salona urbanizma

25. Salon će prikazati radove iz redovne produkcije u sledećim kategorijama:

 1. Regionalni prostorni planovi i prostorni planovi područja posebne namene
 2. Prostorni planovi gradova i opština
 3. Generalni urbanistički planovi
 4. Planovi generalne regulacije
 5. Planovi detaljne regulacije
 6. Urbanistički projekti i realizacije
 7. Konkursi
 8. Istraživanja i studije iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja
 9. Zaštita ambijentalnog i graditeljskog nasleđa kroz studije, istraživanja i projekte
 10. Zaštita prirode i životne sredine kroz studije, istraživanja i projekte
 11. Pejzažna arhitektura kroz studije, istraživanja i projekte
 12. Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u urbanizmu i arhitekturi; medijska prezentacija urbanizma i arhitekture
 13. Publikacije
 14. Studentski radovi

Jubilarni 25. Salon će imati i revijalni deo – izložbu kojom će se obeležiti jubileji 50 godina urbanističke struke u Sremskoj Mitrovici i 50 godina Udruženja urbanista Vojvodine.

Učesnici Salona urbanizma

Učesnici 25. Međunarodnog Salona urbanizma mogu biti članovi UUS i zainteresovane organizacije i pojedinci sa područja Republike Srbije, kao i odgovarajuća profesionalna udruženja, preduzeća i pojedinci iz inostranstva.

Odluku o učesnicima revijalnog dela donosi Predsedništvo UUS.

Propozicije za učešće na Salonu urbanizma

Za izložbu se prijavljuju radovi koji po formi i sadržaju nisu izlagani na prethodnim Salonima urbanizma.

Prijavljivanje se vrši na posebnoj prijavi koju organizator i realizator dostavljaju potencijalnim učesnicima, sa propozicijama za učestvovanje.

Preduzeća i pojedinci mogu prijavivati radove u svim kategorijama. Pojedinci ne mogu prijavljivati radove u prvih pet kategorija.

Prijava sadrži:
grafičku ilustraciju rada u boji za Katalog i sledeće tekstualne podatke (na srpskom jeziku – ćirilicom i engleskom jeziku): naziv rada, kategoriju, ime autora, instituciju (obrađivača), investitora, godinu izrade i kratak opis rada. Uz Prijavu je obavezno dostaviti i digitalnu verziju celog plana sa svim tekstualnim i grafičkim prilozima – za svakog člana Žirija po jedan.

Navedeni uslovi se ne odnose na radove iz dela Salona koji obuhvata revijalni deo.

Rok za prijavu radova je 03. oktobar 2016. godine, a rok za dostavljanje radova je, najkasnije, 24. oktobar 2016. godine. Radovi se dostavljaju UUS u Beogradu ili Realizatoru.

Selekciona komisija počinje sa radom 25. oktobra 2016. godine. Radovi se selektuju u skladu sa kriterijumima koji su definisani ovim Pravilima.

Selekciona komisija će odbaciti radove za koje nema izveštaja UUS o plaćenoj kotizaciji. Selekciona komisija će odbaciti i sve radove na kojima se nalazi sadržaj koji se može smatrati neprimerenim, uvredljivim, sa političkom konotacijom i sl., odnosno, Selekciona komisija ima pravo i dužnost da odbaci sve radove koji su suprotni usvojenom
Programu i pravilima 25. Salona.

Ukoliko broj izabranih studentskih radova bude veći od mogućnosti izlaganja, selekciona komisija će se voditi kriterijumom da svaki prijavljeni fakultet bude prezentovan sa najmanje jednim radom a da se dodatno selektuje fakultet sa više od pet radova.

Katalog ulazi u štampu 02. novembra 2016. godine. Radovi koji pristignu nakon definisanog roka, mogu po naknadnoj selekciji biti izloženi na Salonu ali neće biti prezentovani u Katalogu.

Žiri za dodelu nagrada počinje sa radom 6. novembra 2016. godine (nedelja).

Radovi se žiriraju u skladu sa kriterijumima koje će usvojiti Predsedništvo UUS na predlog Predsednika žirija. Žiri je obavezan je poštuje usvojene kriterijume ocenjivanja.

Članovi žirija mogu biti članovi radnog tima u izradi rada koji se izlaže na Salonu ali nemaju pravo žiriranja tog i drugog plana koje izlaže ustanova iz koje dolaze.

Posle obavljene selekcije i žiriranja, a najkasnije do 7. novembra 2016. godine do 14 sati,  Selekciona komisija i Žiri za dodelu nagrada podnose odvojene izveštaje Savetu Salona.

Svečana sednica Saveta Salona održava se 7. novembra 2016. godine.

Ukupan broj radova koji se izlažu na 25. Međunarodnom Salonu urbanizma može biti ograničen, o čemu se stara Selekciona komisija.

Izbor studentskih radova vrši se na “Izložbi studentskih radova”, koja se održava na Departmanu za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, u periodu od 17-22. oktobra 2016. godine a najbolji radovi izlažu se na Salonu urbanizma. Broj studentskih radova je 10-20% od ukupnog broja izloženih radova na Salonu urbanizma, o čemu vodi računa Selekciona komisija.

Radove koji nisu prihvaćeni za izlaganje, moguće je preuzeti po završetku premijerne postavke Salona urbanizma.

Nagrade Salona urbanizma

Nagrade Salona su: Velika nagrada Salona i Nagrade za najbolje radove u kategorijama. Žiri ima diskreciono pravo da dodeli tri ili manje nagrada i da ne dodeli nagrade u okviru svake kategorije.

Članovi žirija mogu biti članovi tima u izradi rada koji se izlaže ali nemaju pravo žiriranja tog i drugog plana koje izlaže ustanova iz koje dolaze.

Žiri međunarodnog salona će odluke o nagradama donositi na osnovu Pravilnika Salona, Pravila i Programa Salona i kriterijuma žirija.

U okviru otvaranja Salona, organizovaće se prezentacija nagrađenih radova, a organizovaće se i prateća manifestacija.

Kotizacije na Salonu urbanizma

Za jedan rad na jednom plakatu (preduzeća) – 100 evra
Za jedan rad na jednom plakatu (pojedinci) – 50 evra
Za publikaciju (knjigu), bez panoa – 30 evra
Za studentski rad na jednom plakatu – bez kotizacije

Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS). Pravo na dalji izbor imaće samo blagovremeno prispeli radovi sa dokazom o uplaćenoj kotizaciji do 24.oktobra 2016.godine.

Kotizacije za radove uplaćiju se na tekući račun Udruženja urbanista Srbije.

Kontakt

UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE / UUS
Ul. Kneza Miloša br. 9/1, 11000 Beograd, Srbija
sa naznakom “ZA 25. SALON

Dinarski tekući račun: 205-25985-24
Devizni tekući račun: 00-708-0003333.9

Telefon/faks: +381 (0)11 3347418
Mobilni telefon: +381 (0)63 8105864, +381 (0)69 1105864
E-pošta: urbanist@eunet.rs / za prijavu rada
jasna_maricevic@yahoo.com / prijava i
opis rada na e-obrascu, grafički prilog

Zvanična veb stranica: http://www.uus.org.rs/
Facebook stranica: https://www.facebook.com/salonurbanizma

Dokumenti

Opširno o konkursu za učešće i neophodne dokumente naći ćete na zvaničnoj veb stranici UUS-a: http://www.uus.org.rs/

25_Medjunarodni_Salon_urbanizma_Sremska_Mitovica