УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Nagrade_RR_2016

Званични распис конкурса: http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm

УЛУПУДС – Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, као Оснивач, и
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Факултет техничких наука Нови Сад – Департман за архитектуру и урбанизам
Институт за архитектуру и урбанизам Србије
Задужбина Илије Милосављевића Коларца
Урбанистички завод Београда
АД Потисје Кањижа – члан групе ТОНДАЦХ
Инжењерска комора Србије
Радио-телевизија Србије, као Суоснивачи,

ОБЈАВЉУЈУ ЈАВНИ ПОЗИВ
К О Н К У Р С
За доделу НАГРАДЕ РАНКО РАДОВИЋ 2016

НАГРАДА је основана са циљем да подстиче, развија и афирмише критичкотеоријску мисао у области архитектуре и архитектонско стваралаштво.

ОДБОР за доделу Награде Ранко Радовић чине представници Оснивача и по један представник Суоснивача и то:
• мр Бојан Ковачевић, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС (председник)
Драгана Палавестра, дипл. ист. ум. – УЛУПУДС
Павле Васев, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС
Дејан Бабовић, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС
• др Александар Игњатовић, ванредни професор – Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
• доц. др Милена Кркљеш, дипл. инж. арх. – ФТН у Новом Саду, Департман за архитектуру и урбанизам
• проф. др Марија Максин, дипл. инж. арх. – ИАУС, Београд
Ксенија Шпадијер Туфегџић, дипл. социолог – Задужбина Илије Милосављевића Коларца
Љиљана Белош, дипл. инж. арх. – Урбанистички завод Београда
• проф. др Нађа Куртовић Фолић, дипл. инж. арх. – Инжењерска комора Србије
• др Мирјана Поповић Радовић – представник породице, супруга проф. др Ранка Радовића

На основу ПРАВИЛНИКА о додели Награде Ранко Радовић који је донео Оснивач, именовани су чланови три жирија за три категорије Награде, која се додељује за:

 1. КРИТИЧКО-ТЕОРИЈСКЕ ТЕКСТОВЕ О АРХИТЕКТУРИ објављене у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде, и то за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч уопште;
 2. РЕАЛИЗОВАНО АРХИТЕКТОНСКО ДЕЛО довршено у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде;
 3. ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ЕМИСИЈЕ, ИЗЛОЖБЕ или МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ реализоване у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде.

Право учешћа на конкурсу имају појединци, установе, удружења, струковне организације, као и сва заинтересована лица која су остварила резултате у једној од три категорије, са територије Србије, као и из других земаља.

Конкурс је расписан у складу са ПРАВИЛНИКОМ Награде Ранко Радовић и почиње да тече од четвртка, 01.09.2016. године а завршава се 14.10.2016. године.

Жири Награде Ранко Радовић 2016:

КАТЕГОРИЈА 1
проф. др Мина Петровић
социолог (председник)
проф. др Јелена Атанацковић Јеличић
дипл. инж. арх.
др Ирена Шентевска
дипл. инж. арх.
др Марина Павловић
дипл. инж. арх.
Владимир Митровић
историчар уметности
КАТЕГОРИЈА 2
др Игор Марић
дипл. инж. арх. (председник)
доц. др Игор Мараш
дипл. инж. арх.
Небојша Мињевић
дипл. инж. арх.
Вања Милетић
дипл. инж. арх.
Ђорђе Бајило
дипл. инж. арх.
КАТЕГОРИЈА 3
проф. др Станко Црнобрња
телевизијски и филмски редитељ (председник)
доц. др Романа Бошковић
дипл. инж. арх.
Ана Михаиловић
дипл. инж. арх.
Зоран Л Пантелић
дипл. инж. арх.
Драгана Ћосић
новинар

Начин достављања КОНКУРСНИХ РАДОВА:

КАТЕГОРИЈА 1

 • оригинални материјал (доставити 3 примерка за Жири и 1 примерак за потребе изложбе и архиву, 3 примерка књиге ће бити враћена ауторима),
 • ЦД са насловном страном рада и личну фотографију (у резолуциији за штампу).

КАТЕГОРИЈА 2

 • фотографије и цртеже на плакату 40 x 100 цм (вертикално), каширано на картон-пени 5мм. Плакат ће се користити за жирирање и заједничку изложбу свих приспелих радова. Упутство за формирање плаката и темплате можете преузети са http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm
 • ЦД са илустрацијама објекта (као додатни материјал за Жири) и личном фотографијом (доставити 5 примерака за сваког члана жирија).

КАТЕГОРИЈА 3

 • фотографије, илустрације, цртеже на плакату 40×100 цм (вертикално), каширано на картон-пени 5мм. Плакат ће се користити за жирирање и заједничку изложбу свих приспелих радова. Упутство за формирање плаката и темплате можете преузети са http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm
 • материјал на ЦД или ДВД (доставити 5 примерака за сваког члана жирија) и личну фотографију.

Награда се додељује 21. децембра 2016. године и састоји се од: Плакете • Повеље • Новчаног износа.

Пријављивање:
Правилник Награде Ранко Радовић, елементи конкурса и електронски формулар за пријаву на конкурс за доделу Награде Ранко Радовић налазе се на веб адреси: http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm

Конкурсни радови се достављају на адресу:
Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС,
адреса: Теразије 26/II, 11000 Београд, Србија, Поштански фах 87, ПАК 106806, тел: 2688-721, е-маил: ulupuds@beotel.net,
admin@ulupuds.org.rs, са назнаком ЗА НАГРАДУ РАНКО РАДОВИЋ 2016.

Крајњи рок за пријем радова је 14.10.2016. године. Трошкове слања радова сноси сам аутор.

Изложба:
Учесници конкурса ће бити презентовани на заједничкој изложби свих приспелих радова која ће бити отворена у Задужбини Илије Милосављевића Коларца, у Музичкој галерији, на дан доделе Награде 21. децембра 2016. године. Током маја 2017. године изложба ће бити одржана на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Каталог:
Учесници конкурса пријавом потврђују своју сагласност да им рад буде изложен на заједничкој изложби свих приспелих радова на којој ће бити истакнути добитници Награде. Сви излагачи имају право на по један примерак каталога који могу преузети на дан доделе Награде. Трошкове накнадног слања каталога поштом сноси сам аутор.

 

RR_Konkurs14_logo_o