UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Poziv na konferenciju Kritička istorija vizuelnog preinačavanja javnih prostora Beograda (XIX-XXI vek) II

stari-beograd-terazije-iz-vazduha
Panorama Terazija nekad, Beograd

Akademska konferencija

Kritička istorija vizuelnog preinačavanja javnih prostora Beograda (XIX-XXI vek) II
27-28. oktobar 2016.
Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet

Pozivamo istraživače novije srpske vizuelne kulture, tumače i konzervatore arhitektonskog nasleđa da se prijave za akademsku konferenciju Kritička istorija vizuelnog preinačavanja javnih prostora Beograda (XIX-XXI vek) II koja će se održati 27. i 28. oktobra 2016. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Organizatori konferencije su Centar za vizuelnu kulturu Balkana i Odeljenje za istoriju umetnosti. Multidisciplinarni karakter konferencije omogućava učešće poslenika različitih kulturno-istorijskih, tehničkih i društvenih nauka, kao i zainteresovanih postdiplomaca, doktoranata i nezavisnih istraživača. Objavljivanje zbornika radova saopštenih na prethodnoj istoimenoj konferenciji (održanoj jula 2015) planirano je za decembar 2016. godine.

Temu i kraći apstrakt planiranog saopštenja poslati do 20. septembra 2016. na e-mail adresu sekretara konferencije Aleksandre Ilijevski – ailijevs@f.bg.ac.rs


Povezan tekst:
Akademska konferencija: Od osmanskog grada do Beograda na vodi


Do 25. septembra 2016. prijavljeni će biti obavešteni o statusu dostavljene teme, na osnovu mišljenja selekcione komisije.

Prof. dr Aleksandar Kadijević

0