УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

M02hexa360

Добродошли на веб изложбу пројеката урађених у оквиру другог семестра Мастер студијских програма у школској 2015/16 години. Пред Вама су одабрани Студио М02 студентски радови који представљају изборне предмете са мастер програма Мастер академске студије Архитектура 2015/16 – I година. Уживајте!

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина СТУДИО М02
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА: МАСА-А12011 СТУДИО М02А – Пројекат
МОДУЛ УРБАНИЗАМ: МАСА-У12011 СТУДИО М02У – Пројекат
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: МАСА-АТ12011 СТУДИО М02АТ – Пројекат
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО: МАСА-АК12011 СТУДИО М02АК – Пројекат

Тематски оквир студијске целине
ТЕХНОЛОГИЈА ГРАДА

Руководилац студијске целине: арх. Александру Вуја, ванредни професор

Однос града и архитектуре је, у оквирима укупног комплекса наставе, издвојен у други семестар мастер академских студија као посебна област истраживања. Садржај предмета рада постављен је као сложен пројектантски проблем и ниво у коме студенти самостално развијају све шире програмске платформе разматрања архитектуре.

Однос града и архитектуре одређен је урбанистички и типолошки у форму вишенаменских градских центара који представљају најразноврсније склопове садржаја чији је крајњи исход стварање јавних градских простора или, прецизније, простора са јавним коришћењем. Пословање, администрација, трговина, угоститељство и рекреација jесу само неки од садржаја којима се формулише виша структура са одликама градског центра и јавних простора у мери посебних студијских програма.

Овако постављена, струка постаје крајња последица, али и иницијатор низа: друштво, град и архитектура. Улога архитектуре се преиспитује кроз, пре свега, етички принцип којим се концептуално постављају основе програма, а тиме и став професије према друштву, локалној заједници или специфичној појави неког облика друштвеног живота. Тиме се као професионалци разликујемо од других учесника у грађењу града, јер прихватамо и у суживот уносимо друштвену одговорност према заједничком интересу и струку постављамо на место које јој по значају припада.

Свакодневне, динамичне и разноврсне промене односа у друштву дају нам за право да град схватимо као огромно поље за експеримент архитектонске струке, различито од опрезности и јаловости текуће саморепродукције глобалне медиокритетске политике. Архитектура, кроз експеримент са већ постојећим, али не и до краја формулисаним односима у друштву, град преиспитује кроз многобројна истраживања са аутономним идејама која припадају само тим појединачним приступима. Тиме се, поред других дисциплина које се баве истом темом, издваја посебна врста апстрактног и експерименталног истраживања града у оквирима архитектонског пројектовања… Цео текст

Филтер

201516_M02-Studio-Projekat_cover

Марина Михаиловић – У насељу Сунца