UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
KCB_Arh_u_kontekstu_top_o
KCB_latinica-crno

Kulturni centar Beograda,
Galerija Artget, Trg republike 5/I

Sreda, 15. jun 2016. u 19.00 časova

ARHITEKTURA U KONTEKSTU 2, ciklus predavanja
PROFESIJA ARHITEKTA-KONZERVATOR

Učestvuju: Aleksandra Šević i Vera Pavlović-Lončarski

U jedanaestom razgovoru u ciklusu „Arhitektura u kontekstu“, sa temom “PROFESIJA ARHITEKTA-KONZERVATOR”, o uslovima rada u našoj sredini, domaćim i međunarodnim standardima, legislativi i ličnom iskustvu na brojnim projektima razgovaraju Aleksandra Šević, arhitekta i Vera Pavlović-Lončarski, istoričar umetnosti.

Zaštita kulturnog nasleđa ne predstavlja očuvanje svega onoga što se može podvesti pod kategoriju „zaveštanje prošlosti“. U odnosu na graditeljsko nasleđe štiti se samo ono što je kroz proces vrednovanja prepoznato kao značajno. U tom procesu je izuzetno važna uloga arhitekte-konzervatora koji mora da prepozna vrednost nasleđa, da ga prouči, izvrši njegovu valorizaciju i da bude u stanju da ga sagleda u širem kontekstu. Arhitekta-konzervator je dužan da poznaje ne samo istoriju arhitekture, stilske karakteristike, građevinske materijale, tehnike građenja, već i društvene procese koji su uslovili nastanak objekta koji je predmet zaštite. Ta vrsta znanja je neophodna kako bi se kulturno nasleđe na najbolji način integrisalo u sve savremene procese.

U ulozi projektanta arhitekta-konzervator mora da iskaže i kreativnost posebne vrste. Njegova uloga je izuzetno složena, jer bolje od ostalih projektanata mora da razume ograničenja, a da pri tom stvori novu vrednost koja će ne samo naglasiti značaj već će i doneti novi kvalitet objektu koji je pod zaštitom. Taj novi kvalitet ogleda se u produžetku trajanja spomenika kulture, njegovom celishodnijem korišćenju, integraciji sa prostorom, komunikaciji sa posmatračima i održivom razvoju.

Aleksandra-Sevic_Vera-Pavlovic-Loncarski_01

Aleksandra Šević i Vera Pavlović-Lončarski

Aleksandra-Sevic_Vera-Pavlovic-Loncarski_03

Hotel Moskva, Beograd

Povezani tekstovi:
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Projektni studio AGM – Borislav Petrović, Ivan Rašković i Nada Stanić
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – arh. Vladimir Lojanica
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Jovan Mitrović i Dejan Miljković
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Studio RAUM Arhitekti (Miloš Raonić i Branislav Ristović) predstavlja Jelena Grbić
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Biro VIA: Vojvodić Ivanović Arhitekti i Velja Pavlović
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Branislav Mitrović
Predavanje: Arhitektura u kontekstu – Arhitekturom treće strane hladnog rata
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Biro DVA: studio
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Milan Popadić i Branislav Redžić
Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Vesna Cagić Milošević i Ksenija Bulatović


Aleksandra Šević, arhitekta i konzervator u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, diplomirala je 1989. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završenih studija radila je kao samostalni projektant u nekoliko projektnih biroa. Zaštitom kulturnog nasleđa bavi se od 2002. godine od kada radi u Zavodu. Tokom rada na zaštiti kulturnog nasleđa izradila je sa saradnicima više projekata i vršila nadzor nad rekonstrukcijom, restauracijom, konzervacijom i revitalizacijom kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom među kojima su najznačajniji: Kapetan Mišino zdanje, Beogradska zadruga, Zgrade penzionog fonda beočinske fabrike cementa, Zadužbine Sime Andrejevića Igumanova, Narodni muzej Beograd, Muzej nauke i tehnike, Muzej Jovana Cvijića, Hotel Moskva, Bioskop Balkan, Hotel EXCELSIOR i dr.

Vera Pavlović-Lončarski, istoričar umetnosti-konzervator, od 1980. je zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. U periodu od 2001. do 2004. godine bila je direktor gradskog Zavoda za zaštitu, a u periodu od 2007. do 2012. godine direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Autor je brojnih tekstova i izložbi o arhitekturi Beograda i vezama sa evropskom arhitekturom, saradnik u brojnim radio i TV emisijama o kulturnom nasleđu, član redakcije časopisa „Nasleđe“ od osnivanja 1997, predstavnik Srbije u Komitetu UNESKO. Vera Pavlović-Lončarski je autor projekta „Svetska baština Srbija“ koji je Srbiji omogućio mesto u Komitetu UNESKO za svetsku baštinu. Dobitnik je nagrade Društva konzervatora Srbije za doprinos zaštiti kulturnog nasleđa, nagrada Društva arhitekata Moskve i Saveza arhitekata Rusije za koautorstvo izložbe i kataloga „Ruski arhitekti u Beogradu“.

Napomena: Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015.godinu.

Suorganizator: Inženjerska komora Srbije

Aleksandra-Sevic_Vera-Pavlovic-Loncarski_02

Detalj krova hotela Moskva, Beograd
0